Dagens PS
Detta är en sponsrad artikel

Svenskt läkemedelsbolag gör viktiga framsteg 

Modus sevapurin
Läkemedelskandidaten sevuparin kan utgöra en möjlig behandling av kronisk njursjukdom med anemi och potentiellt andra sjukdomar med kronisk inflammation. (Foto: Modus Therapeutics)
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 16 jan. 2024Publicerad: 12 jan. 2024

Sepsis (blodförgiftning), anemi (blodbrist) och svår malaria är tre allvarliga sjukdomar där behovet för nya behandlingar är stort. Den svenskutvecklade läkemedelskandidaten sevuparin innebär stora framsteg för forskningen kring dessa sjukdomstillstånd. 

Mest läst i kategorin

Det svenska börslistade bolaget Modus Therapeutics har lyckats identifiera och modifiera en molekyl som reglerar flera viktiga processer i de tre sjukdomstillstånden som nämns ovan. 

En utökad portfölj minskar utvecklingsrisk 

I tidigare artiklar har vi kunnat läsa om hur Modus Therapeutics sedan start haft som mål att etablera flera användningsområden för sevuparin och hur processen från forskning till läkemedel ser ut.  

Läkemedelskandidaten kallas sevuparin. I december 2023 presenterade Modus Therapeutics ny spännande data om sevuparin som behandling av kronisk njursjukdom med anemi.  

Sevuparin liknar till strukturen det välkända läkemedlet heparin –som förhindrar blodet från att koagulera eller levra sig. Modus Therapeutics har lyckats modifiera heparin-molekylen så att den ger markant minskad blodförtunning men samtidigt behåller andra viktiga egenskaper som kan motverka sjukdom utan blödningsrisken. 

Forskning på blodbildning vid njursjukdom och andra tillstånd med kronisk inflammation  

Vetenskapliga konferenser spelar en avgörande roll för forskare och forskande företag inom läkemedelsutveckling av flera skäl. Ett av dem är möjligheten att presentera och diskutera nya forskningsresultat, vilket Modus Therapeutics gjorde i december på The American Society of Hematologys (ASH) årliga konferens.  

ASH är en organisation som fokuserar på forskning kring hematologi, alltså vetenskapen om blodet och blodbildande organ. Modus Therapeutics samarbetspartner vid universitetet i Brescia presenterade bolagets forskningsresultat från möss med kronisk njursjukdom och anemi vid i San Diego i början på december förra året.  

Breddar klinisk pipeline

Resultaten visade att sevuparin kan utgöra en möjlig behandling av kronisk njursjukdom med anemi och potentiellt andra sjukdomar med kronisk inflammation. Det här bidrar till bolagets långsiktiga strategi att bredda sin kliniska pipeline där kronisk njursjukdom med anemi nu tar plats vid sidan om sepsis och svår malaria vilket bidrar till ökad riskspridning i portföljen. 

Modus Therapeutics står väl rustade efter att ha genomfört en företrädesemission i november som tillförde bolaget cirka 19,4 miljoner kronor före emissionskostnader.  

Under 2024 ser bolaget fram emot att kunna fortsätta arbetet med sin utökade kliniska pipeline och påbörja en klinisk studie i patienter med kronisk njursjukdom och anemi, fortsätta planeringen av sepsisprogrammet samt den pågående studien i patienter som drabbats av svår malaria. 

Läs mer om Modus arbete på bolagets hemsida

Fler artiklar från Modus:
Life Science-bolaget utvecklar unikt läkemedel
Svenskt forskningsbolag ska revolutionera miljardmarknad
Diversifiering och riskspridning – bioteknikbolaget banar väg framåt

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

Senaste nytt