Dagens PS
Detta är en sponsrad artikel

Life Science-bolaget utvecklar unikt läkemedel

Kajsa Söderberg, skribent på Dagens PS, träffar Modus Terapeutics vd John Öhd för en intervju om bolagets läkemedelsutveckling. (Foto: Pexels)
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 17 nov. 2023Publicerad: 17 nov. 2023

Anemi, sepsis och malaria är tre mycket allvarliga sjukdomstillstånd som representerar enorma medicinska behov inom akut och kronisk vård. Trots detta finns det stort behov av effektiva behandlingar som specifikt tar sig an angelägna aspekter av dessa sjukdomar.

Mest läst i kategorin

Det svenska börslistade bolaget Modus Therapeutics (MODTX, First North) har tagit fasta på detta och arbetar med att utveckla sin unika patenterade substans sevuparin till ett läkemedel mot bland annat de här tillstånden. Sevuparin är en molekyl som har potential att reglera flera viktiga sjukdomsprocesser. Bolaget har i dagarna även kommunicerat att de ämnar genomföra en företrädesemission med start senare denna vecka för att finansiera nästa steg i utvecklingen av sin pipeline.

Kajsa Söderberg, skribent på Dagens PS, träffar vd John Öhd för en intervju.

Hur kan ett läkemedel göra nytta i flera sjukdomar?

“I vårt fall är sevuparin en heparin-liknande sockermolekyl som liknar kroppsegna hepariner vilka i sin tur är inblandade i många olika viktiga processer i kroppen ofta i sammanhang där inflammation är inblandat. Sevuparin liknar också heparin-läkemedel, med det viktiga undantaget att det inte har samma blodförtunnande egenskaper och därför kan doseras utan blödningsrisk. Genom att kombinera likheten med kroppsegna sockermolekyler och säkerheten kan sevuparin ha denna potential att göra nytta i flera sjukdomar.”

Hur ser affärsmodellen ut?

“Modus modell är att vi genom robust forskning och utveckling går framåt med våra kliniska projekt till den punkt där vi har adresserat de risker potentiella intressenter kan se som möjliggör partnerskap, licensiering och den typen av transaktioner. Vi kan göra det eftersom vi arbetar med en mycket erfaren och kostnadseffektiv organisation som kan ta projekt så långt det krävs.”

 Vilka fördelar finns det med att ha en bred läkemedelsportfölj?

“Styrkan med Modus breddade portfölj ligger i riskdiversifieringen, där sepsis representerar en indikation som bryter ny mark utan tydliga föregångare i ett område med stora medicinska behov, medan anemi är ett mognare terapiområde där målen med behandlingen är tydliga och väletablerade. Arbetet i svår malaria är ett samarbete som finansieras genom anslag från stiftelsen Wellcome till vår samarbetspartner Imperial College London, vilket bidrar till en begränsad finansiell exponering för Modus i det projektet. Dessutom ger bredden och kvaliteten i portföljen möjlighet att stärka vår position i utforskandet av framtida möjligheter till affärsutveckling genom exempelvis partnerskap och licensiering.”

Berätta om processen från forskning till att läkemedlet är ute på marknaden

“Det är en lång, väldigt reglerad och komplex process som man för enkelhets skull kan dela in i 2 huvuddelar, preklinisk del dvs. innan man prövar en potentiell medicin i människa och klinisk del där utvärderingen av det potentiella läkemedlet sker i människa. Den kliniska delen kan sedan delas in Faserna 1, 2 och 3, där fas 1 utgörs av tidiga studier med få individer och fokus på säkerhet. Sedan via fas 2 till fas 3 där studierna gradvis görs i fler individer och säkerhetsfokus kompletteras med ökande observationer rörande effekt, dvs den nytta man vill påvisa för en viss sjukdom. Om Fas 3 lyckas öppnar sig möjligheten att ansöka om tillstånd att få marknadsföra den nya medicinen. Närsomhelst kan utvecklingen avbrytas pga säkerhetsproblem och eller frånvaro av den förväntade nyttan, men om det går hela vägen tar det som regel minst 12 år.”

Var på resan befinner sig utvecklingen av Sevuparin? 

“Vi befinner oss i planeringen till Fas 2 avseende sjukdomarna anemi med samtidig njursjukdom och sepsis och i slutet av Fas 1 (pågående s.k. Fas 1b studie) inom svår malaria, men med den extra fördelen att sevuparin redan prövats i ett annat fas 2 program så vi har säkerhetsdata från mer än 200 individer och all tillhörande utveckling med bedömningar från myndigheter så långt. Detta gör att sevuparin har en välkänd och bra säkerhetsprofil i patienter och att vi sannolikt kan utveckla mot marknad snabbare än ett projekt som börjar ”från scratch.”

Vad är aktuellt för Modus just nu? 

“Vi har precis gått ut med att Modus kommer genomföra en företrädesemisson för att ta in finansiering till den första Fas 2 patientstudien inom kronisk njursjukdom med anemi. Nästan samtidigt kunde vi tillkännage våra spännande data med sevuparin i en preklinisk sjukdomsmodell i möss med kronisk njursjukdom och anemi som skall presenteras på ASH Annual Meeting and Exposition i San Diego i början av december. Med andra ord befinner vi oss i ett händelserikt fjärde kvartal för Modus.”

Läs mer om Modus arbete på bolagets hemsida

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

Senaste nytt