Dagens PS
Detta är en sponsrad artikel

Diversifiering och riskspridning – bioteknikbolaget banar väg framåt

modus 2
Modus genomför just nu en företrädesemission där merparten av kapitalet ska användas till att genomföra en klinisk fas IIa-studie inom anemi vid kronisk njursjukdom, berättar bolagets vd John Öhd. (Foto: Modus Therapeutics)
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 01 dec. 2023Publicerad: 29 nov. 2023

Börslistade Modus Therapeutics har identifierat tre allvarliga sjukdomar inom akut och kronisk vård där sevuparin kan spela en avgörande roll.

Mest läst i kategorin

Bolaget har sedan start fokuserat på att skapa en diversifierad och omfattande projektportfölj för sin ledande produkt sevuparin.

Tre allvarliga sjukdomar – en molekyl

Sevuparin är en kemiskt modifierad heparinliknande molekyl som har potential att reglera flera viktiga sjukdomsprocesser, bland annat de vid viss typ av anemi, sepsis och malaria.

Just nu genomför bolaget en kapitalanskaffning för att bland annat genomföra den planerade fas II-studien inom anemi vid kronisk njursjukdom.

Utökad portfölj för minskad utvecklingsrisk

Sedan start har Modus Therapeutics strävat efter att etablera flera användningsområden för bolagets läkemedelskandidat sevuparin.

John Öhd, vd på Modus Therapeutics, understryker i bolagets kvartalsrapport vikten av deras breda forskningsstrategi:

Vår långsiktiga ambition har hela tiden varit att bredda den kliniska portföljen och upprätta utvecklingsspår med fokus på flera allvarliga sjukdomstillstånd och möjlighet till nya patent. Det är glädjande att vi nu har tre kliniska indikationsområden vilket ger bättre riskspridning både vad gäller fortsatt utveckling och finansiering”.

Framtida affärsutveckling

Modus Therapeutics primära affärsmodell är att genom högkvalitativ och innovativ forskning stärka vår position och ge ökat driv mot framtida affärer.

”Vår breda och kvalitativa portfölj ger inte bara möjlighet till riskspridning utan stärker också företagets position för framtida affärsutveckling genom partnerskap och licensiering”, säger vd John Öhd.

Projekten i bolagets utvecklingsportfölj kompletterar dessutom varandra på ett fördelaktigt sätt, menar bolaget.

”Sepsis-spåret bryter ny mark utan tydliga föregångare i ett område med stora medicinska behov. Anemi-spåret är ett mognare terapiområde där målen med behandling är tydliga och väletablerade samtidigt som malariaprojektet bedrivs tillsammans med Imperial College London i en samarbetsform som begränsar utvecklingskostnaden för oss”, säger John Öhd.

Investmentbolaget Karolinska Development investerar

Modus genomför just nu en företrädesemission där merparten av kapitalet ska användas till att genomföra en klinisk fas IIa-studie inom anemi vid kronisk njursjukdom. Storägaren i Modus, life science-investmentbolaget Karolinska Developments avser att teckna för 15 miljoner kronor.

Dessutom genomförs en riktad emission till Karolinska Development, i vilken investmentbolagets tidigare brygglån till Modus om cirka 20,3 miljoner kommer att kvittas mot nyemitterande aktier.

Erbjudandet i korthet

Pågående företrädesemission i Modus Therapeutics Holding AB. Välkommen att läsa mer och teckna via länkar nedan.

Avstämningsdag: Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 15 november 2023. Varje befintlig aktie som innehas i Bolaget på avstämningsdagen den 15 november 2023 berättigar till en teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) aktier. Företrädesemissionen omfattas till cirka 43,8 procent av emissionsbeloppet, motsvarande cirka 17,6 MSEK, av teckningsförbindelser.
Teckningskurs: Teckningskursen för en aktie är 2,00 SEK (vilket motsvarar 30-dagars vwap med en rabatt om 5,25 procent).
Teckningsperiod: Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 17 november – 1 december 2023.

 

Denna annons ska betraktas som marknadsföringsmaterial. Inbjudan att teckna aktier i företrädesemissionen i Modus Therapeutics Holding AB sker endast genom det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och offentliggjorts på www.modustx.com. Finansinspektionens godkännande ska inte uppfattas som ett godkännande av de nya aktierna. Potentiella investerare rekommenderas läsa prospektet innan ett investeringsbeslut fattas så att de fullt ut förstår de potentiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet att investera i aktierna.

Läs mer om Modus arbete på bolagets hemsida
Fler artiklar från Modus: Life Science-bolaget utvecklar unikt läkemedel

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

Senaste nytt