Dagens PS
Detta är en sponsrad artikel

Tre enkla sätt att investera i guld

Investera i guld
Att alltid ha en viss andel guld i sin portfölj i tider gör att den får en jämnare utveckling. Inte minst som nu när den finansiella oron är stora på grund av krig och inflation. Här är en guide om för och nackdelar med tre olika sätt att investera i guld. (Foto: Pixabay)
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 06 okt. 2022Publicerad: 30 aug. 2022

I en allt med turbulent börsmarknad och allt fler pratar om stagflation så tittar många investerare på klassiska och säkra tillgångar som guld.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Att investera i guld har visat sig vara en god investering historiskt och en mycket god värdebevarare vid exempelvis inflation.

Värdebeständig i hundratals år

Den främsta egenskapen guld har är att den inte förlorar i värde. Men guldet kan även ha en positiv prisutveckling vid exempelvis krig och geopolitiska oroligheter som exempelvis kriget i Ukraina eller andra typer av makropolitiska konflikter,

Guld är därför som en bra hävstång i de flesta sparares investeringsportfölj då det kan ha en positiv utveckling i perioder där andra tillgångar så som aktier har en negativ utveckling.

ANNONS

Senaste nytt

Tre olika sätt att investera i Guld

Värdepapper i guld
Att handla guld i värdepapper, certifikat eller fond som har som uppgift att spegla det aktuella guldpriset har sina tydliga för- och nackdelar.

ANNONS

Till fördelarna hör det att det kan handlas med samma snabbhet som andra värdepapper, vill man spekulera i priset på kort sikt så är det smidigare att göra det i pappersform än någonting annat då man snabbt kan kliva in och ut efter eget behag.

Guld är dock på kort sikt väldigt volatilt, även om den långsiktiga trenden är stadigt positiv. Att då göra snabba affärer i spekulation på guldpriset är väldigt svårt och någonting som inte ens de bästa förvaltarna gör med lätthet.

Investera i guld

Att handla med värdepappersguld är i sig ingen skillnad mot andra aktier. Vill man ha en säkerhet mot det finansiella systemet bör man fundera på andra alternativ. (Foto: Pixabay)

En klar nackdel med guld i pappers- eller kontraktform är att om det finansiella systemet som sådant i någon utsträckning skulle kollapsa eller byggas om så löper man kontinuerligt en motpartsrisk mot den part som ställer ut det kontrakt man handlar i.

Går motparten omkull kan man finna sig i situationer där man ej har tillgång till vad man anser är sina egendomar utöver den garanti man har från stat och bank på det konto man valt att göra affärer utifrån.

Vidare tar man en valutarisk, då många pappersprodukter är utställda i en annan valuta än SEK, vanligtvis Euro, men guldpriset sätts ursprungligen i USD och boendes i Sverige har vi SEK som måttstock.

Värdepapper i guldproducenter
Aktier i guldgruvbolag kan vara väldigt intressant och har senaste åren i perioder varit stora vinnare. Men att handla aktier i ett guldgruvbolag till ett annat kan skilja sig avsevärt.

Även om det är lätt att tro som investerare att man i och med att köpa företagsandelar (aktier) i ett guldgruvbolag är likvärdigt med att exponera sig mot guldprismarknaden så löper man andra risker som är lätt att förbise.

ANNONS

Exempelvis bolagsstyrning och management, bolagets egen förvaltningsstrategi, dvs vissa likviderar ofta direkt sina fynd och andra i mer långsiktiga strategier över tid.

Guldgruvan Kalgoorlie i Australien – även kallad the Big Pit. En av världens största guldgruvor. (Foto: Wiki Commons)

Det finns även en geopolitisk risk, dvs där gruvbolaget verkar och prospekterar. Exempelvis så kan kursutvecklingen i Sverige styras av vilka som styr i den Svenska riksdagen, och då är Sverige ett i förhållande stabilt land.

Sedan finns det också ETF:er och andra kontrakt som ger investeraren bred exponering mot ”gold miners index”, gör man sin hemläxa så kan man med framgång spekulera i det, men med riskerna som nämnts ovan.

Dessutom måste man komma ihåg att gruvdrift generellt är enormt energikrävande. Ser vi ett scenario med fortsatt stigande energipriser kan det kraftigt påverka kursen som ett gruvbolag.

 


Fysiskt investeringsguld
Den starkaste fördelen fysiskt guld har är avsaknad av motpartsrisk och risk i det finansiella systemet

ANNONS

Hela det finansiella systemet, med banker, finansinstitut, centralbanker, penningpolitik och andra viktiga funktioner skulle praktiskt taget kunna kollapsa över en dag utan att du som ägare av fysiskt guld löper risken av att dina tillgångar plockas bort ifrån dig.

100 gram idag är likväl 100 gram om 10 år, även om prissättningen sannolikt kommer vara väldigt annorlunda.

Investera i fysiskt guld

Till skillnad mot andra fysiska tillgångar som exempelvis fastigheter så kan man ta med sig en guldtacka. Ett kilo guld är stort som en vanlig smartphone, och har ett dagsvärde på nästan 600tkr.Och oavsett var man befinner sig i världen är priset i stort sett detsamma. (Foto: Valcambi)

Sådana egenskaper finns i andra traditionella tillgångar med, exempelvis bland land/mark och fastigheter,  men vad ingen annan tillgång transportabelt som guld är.

Ett kilo guld är stort som en vanlig smartphone, och har ett dagsvärde på nästan 600tkr, och ett kilo är alltid bra att dela på mindre enheter, till exempel 10 x 100 gram. 

Kortfattat så är en flexibel fysisk guldportfölj ett oerhört bra skydd mot hela det finansiella systemets nuvarande och framtida problem.

Den självklaraste nackdelen med fysiskt guld gentemot andra kontraktmässiga investeringsformat i guld är att det är lite trögare att omsätta till valuta.

Med det sagt så kan du fortfarande göra affären som speglar det aktuella världsmarknadspriset på dagen, men vill du agera flexibelt och snabbt från en timma till en annan så är det inte praktisk möjligt.

ANNONS

Placeringshorisont gällande fysiskt guld är längre då man troligtvis inte handlar med fysiskt guld lika frekvent som med värdepappersguld i olika former.

Relaterade artiklar:

Guld och silver ökar i pris – investerare oroliga för inflationen. Dagens PS

Vad är investeringsguld? Nordic Gold Trade

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS