När börsen svajar ökar efterfrågan på alternativa tillgångsslag som genererar avkastning oberoende av börsen. På Tessin kan sparare investera i värden som går att ta på, se och förstå, som fastigheter.

Behovet av alternativa finansieringskällor bland fastighetsutvecklare ökade markant i samband med att Basel III-reglerna infördes. Regleringarna i kombination med dagens marknadsläge har gjort att bankernas utlåning till byggprojekt har skärpts från omkring 80 procent till ca 50 procent av projektvärdet.  Idén med Tessin blev därför att ge privata sparare och företag chansen att investera i fastighetsprojekt – utan mellanhänder och avgifter.

”Vi har skapat en innovativ marknadsplats för investerare och fastighetsutvecklare i behov av kapital. På bara några år har vi vuxit till Nordens största investeringsplattform för fastigheter med fler än 44 000 medlemmar som tillsammans har investerat över en miljard kronor i svenska fastighetsprojekt”, säger Jonas Björkman, VD på Tessin.

Se aktiva investeringsmöjligheter här!

Börsoberoende investeringar och innovativa finansieringslösningar

Det senaste årets börsoro har lett till att efterfrågan på investeringar som inte korrelerar med börsindex har ökat. Genom att investera i räntebärande fastighetslån får du en motvikt till börshandlade aktier, vilket innebär att du får avkastning även om börsen går ned.

”Det finns fortfarande ett stort kapitalbehov över hela branschen och när börsen svajar ser vi att trycket från investerarsidan ökar rejält på plattformen. Sedan januari har vi rest 148 miljoner kronor i kapital fördelat på 15 projekt, varav majoriteten fulltecknats på bara några få dagar. Genom att erbjuda innovativa finansieringslösningar utmanar vi en traditionell industri som tidigare har ägts av banken”, säger Jonas Björkman.

ANNONS
ANNONS

Utrymme för nya diversifieringsstrategier

Tessins verksamhet grundades 2014 när bostadsmarknaden var som hetast, men i takt med att marknaden förändrades utvecklades även Tessins modell. Sedan 2017 erbjuds enbart säkerställda lån via plattformen, det vill säga lån som backas upp av exempelvis borgen eller fastighetspant. Fastighetsprojekten som finansieras utgörs av allt ifrån nybyggnation av hyresrätter, industrilokaler och samhällsfastigheter till befintliga byggnader som ska konverteras, förädlas eller renoveras.

”Vår vision är att säkerställda lån blir en naturlig del av privatpersoners och bolags diversifieringsstrategi. Lånen har i snitt haft en årsavkastning på 8,21 procent och bara förra året investerades drygt 450 miljoner kronor i säkerställda fastighetslån via vår plattform”, berättar Jonas Björkman.

Är du intresserad av att investera i fastigheter i Sverige? Det är enkelt att komma igång. Skapa ett konto på Tessin.com och ta del av nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka!

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med 44 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest över en miljard i kapital fördelat på fler än 100 fastighetsprojekt.


Detta är en sponsrad artikel av Tessin.