Svensk industri har högt satta mål vad gäller att ställa om till klimatneutral produktion. För att klara omställningen och möta klimatkrisen krävs bland annat att man klara av att hantera en okänd miljöbov.

ANNONS

Podden Tekniksnacket är tillbaka med ett nytt avsnitt och den här gången behandlas behovet av grön kalk och cement och hur energifrågan påverkar industrins gröna omställning.

Med i studion är Carl-Johan Linér, vd för SaltX Technology och Filip Johnsson, professor i energisystem vid Chalmers Universitet. Nasdaq First North-noterade SaltX Technology ska tillsammans med kalkproducenten SMA Mineral ta fram världens första gröna kalk.

Poddspelare

Kalk – en global energislukare 

Filip Johnsson lyfter att behovet av basprodukter som betong och stål är stort och väntas fortsätta växa. Det medför utmaningar för en ofta smutsig industri i ett samhälle som kämpar med en omfattande grön omställning.

Inom näringslivet syns i dag en tilltagande vilja till att ställa om. Många aktörer inom industrin efterfrågar gröna produkter för att kunna uppnå klimatneutral produktion inom en snar framtid, vilket ytterst drivs av en tilltagande efterfrågan hos konsumenter.

”Till exempel har Volvo Cars som mål att vara klimatneutrala till 2040 och då får man en helt annan drivkraft än tidigare. Ska bolagen nå målen så måste de ha till exempel grönt stål och det medför en stor skillnad för marknaden”, säger Filip Johnsson.

ANNONS
ANNONS

Omställningen måste gå snabbare

Båda gästerna är överens om att det kommer att krävas stora mängder ny energi från förnyelsebara källor – något som utvecklas alldeles för långsamt i dag.

Det beror delvis beror på att lagstiftningen står i vägen för att exempelvis vindkraften ska kunna byggas ut på kort sikt.

”Det är viktigt att den nya elproduktionen byggs ut på ett rättssäkert sätt och att ingen ska bli överkörd. Men det kan inte ta 10 till 14 år att besluta om en ny vindkraftspark eller för att bygga ut överföringskapaciteten”, säger Filip Johnsson.

Filip Johnsson anser att det är olyckligt att det har blivit ett motsatsförhållande mellan vindkraft och kärnkraft i politiken.

Då vindkraften skulle gå att bygga ut direkt om det inte vore för de så kallade mjuka barriärerna i form av krångliga regelverk och vetorätt från olika instanser sätter stopp för det.

Svensk innovation ska ge världens första gröna kalk

SaltX Technology sysslar ursprungligen med lösningar för energilagring. Nu har bolaget upptäckt att deras innovation också är användbar vid kalcineringsprocessen, alltså vid förbränningen av kalk – som bland annat är avgörande för produktionen av högt efterfrågat grönt stål.

ANNONS
ANNONS

Genom ett nära samarbete med kalkproducenten SMA Mineral – som också är storägare i bolaget – har man nu den tekniska lösningen för att tillverka kalk med kraftigt reducerade koldioxidutsläpp.

SMA Mineral har den banbrytande målsättningen att bli det första bolaget i världen som tillverkar helt grön kalk.

”Vi ska elektrifiera kalkprocessen och reducera CO2-utsläppen. Det har gått så långt nu att vi har fått den första ordern från SMA där vi ska göra en förstudie och förprojektering på framtidsfabriken – en helt ny fabrik som ska byggas baserad på SaltX teknik”, säger Carl-Johan Linér.

Läs mer: ”Inget grönt stål utan grön kalk” [Dagens PS]