Att vara lyhörd och fånga upp tidiga tecken på att medarbetare inte mår bra är viktigt. – ”En satsning på hälsa på företaget är ingen kostnad – det är en investering” säger hälsoekonomen Jenny Wiener.

Här berättar hon vad ditt företag har att vinna.

I själva verket är det enkelt 

Mår man bra som medarbetare så ökar förutsättningarna för att man ska kunna prestera bra på jobbet och samtidigt få vara långsiktigt hållbar.

Att sätta hälsan i fokus på företaget är en lönsam investering. Som chef eller arbetsgivare har du mycket att spara och vinna genom att arbeta mer förebyggande. 

”Det hela är jämförbart med arbetet att förebygga bränder genom att installera brandvarnare, som upptäcker faran i tid. På samma sätt går det att fånga upp tidiga tecken hos medarbetare som inte mår bra för att i ett tidigt skede göra något åt det genom förebyggande insatser.”

”Då kommer vi på sikt att undvika höga kostnader och sjukskrivningar, säger Jenny Wiener, som är hälsoekonom på Skandia.” 

Så får du ett friskare och piggare företag. 

Alla tjänar på det 

Att arbeta med förebyggande hälsoinsatser är något som alla tjänar på – medarbetare, arbetsgivare, försäkringsbolag och hela samhället. 

I början av 2000-talet ökade sjuktalen kraftigt i Sverige vilket innebar ökade kostnader för samhället. Skandia, som bland annat erbjuder sjukförsäkringar, påverkades förstås också negativt då många av våra kunder blev sjuka.

Men istället för att höja försäkringspremien valde vi att storsatsa på förebyggande insatser, något som resulterat i vår Hälsokedja. Vi såg det långsiktigt och vågade förinvestera och adderade en kostnadsfri Hälsoförsäkringtill vår sjukförsäkring vilket har resulterat i friskare kunder. 

Halverat antal sjukskrivningar

Genom att vi satsar långsiktigt på förebyggande insatser tillsammans med våra kunder har vi mer än halverat antalet sjukskrivningar de senaste 15 åren. Modellen har även en inbyggd morot som innebär att kundföretag som arbetar förebyggande och blir friskare betalar en lägre premie. 

”Tillväxt skapas av friska medarbetare. Med hjälp av aktivt förebyggande arbete har vi lyckats vända höga sjukskrivningstal och i förlängningen till och med sänkt premierna då färre blivit sjuka.”

”Förändringen har resulterat i en klassisk win-win-win situation, där medarbetare, arbetsgivare och hela samhället sparar stora summor på att fler satsar på ett smart hälsoarbete”, fortsätter Jenny. 

Läs mer om vår Hälsokedja.

Hälsoförsäkring med Hälsosluss 

Vårt mål är att hjälpa dig som är chef eller arbetsgivare så att du kan skapa ett ännu mer hållbart företag. Du och dina medarbetare behöver inte tänka på om problemen är kopplade till fysisk eller psykisk hälsa, eller om de är privata eller jobbrelaterade. 

”Vi vet att förebyggande arbete lönar sig och det gäller för alla parter. Därför har vi väldigt låga trösklar för att man enkelt ska få hjälp i tid”, beskriver Jenny Wiener och fortsätter: 

”Faktum är att åtta av tio personer som har Skandias hälsoförsäkring kontaktar vår Hälsosluss innan sjukskrivning. Det ger oss möjlighet att fånga upp problemen i tid och förhindra kostsamma sjukskrivningar.”

Samlat specialister

Här jobbar psykologer, ergonomer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, yrkeslivsplanerare och hälso- och rehabvägledare med att ge hjälp och råd.

Vi erbjuder olika typer av insatser, samordning och uppföljning och det startar alltid med ett kartläggande samtal med en hälso- och rehabvägledare för att få en helhetsbild av individens situation.

Allt för att utifrån individens behov kunna stötta rätt och anpassa under vägen för att komma hela vägen in i mål.  

”Det lönar sig verkligen att agera på tidiga tecken på ohälsa. Sjuknärvaron, alltså när någon är på jobbet men inte mår bra, kostar mer än sjukfrånvaron och här finns den största förbättringspotentialen”, avslutar Jenny Wiener. 

Läs mer: Checklistan – så lockar ni de bästa talangerna [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS