Detta är en sponsrad artikel

EU-kommissionen kräver grönare jordbruk – de har lösningen  

Uppdaterad: 18 sep. 2023Publicerad: 18 sep. 2023
Ekobots nytillträdda vd, Jonas Eklind.
Ekobots nytillträdda vd, Jonas Eklind. (Foto: Ekobot)

Jordbrukssektorn, en växande miljardindustri, befinner sig just nu i ett intressant läge.  

ANNONS
ANNONS

EU har nämligen beslutat att kemisk besprutning inom jordbruket måste minska med 50 procent till 2030, vilket i sin tur påskyndar jordbrukssektorns omställning till en hållbar utveckling. Samtidigt i takt med att världens befolkning växer, ställs nya krav på jordbrukets produktivitet.   

Ett bolag som vill lösa problemet med just användning av giftbesprutning är Ekobot. De tillverkar och säljer jordbruksrobotar som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt utan eller med minimal användning av giftig besprutning. 

Behov av en ny lösning 

Ekobot verkar alltså på en marknad som står inför flera utmaningar. En av de största utmaningarna som jordbruket har är att öka skördarna samtidigt som man minskar den miljöbelastning som traditionellt jordbruk innebär.  

Utmaningen beror främst på användningen av giftbesprutning för att hantera ogräs. Detta är inte hållbart ur ett miljömässigt perspektiv och det påverkar även grödan negativt. Därför har EU beslutat att besprutning inom jordbruket ska minska med 50 procent till 2030. 

ANNONS
ANNONS

Autonom jordbruksrobot 

En autonom jordbruksrobot som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt utan eller med minimal användning av herbicider. (Foto: Ekobot)

Ekobot levererar en helt ny lösning på det här problemet. En autonom jordbruksrobot som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt utan eller med minimal användning av herbicider. De ger jordbrukssektorn ett långsiktigt hållbart alternativ för att minska eller helt avveckla kemisk besprutning i odlingar av grödor för humankonsumtion. 

Roboten är dessutom eldriven och kan alltså använda förnybar energi, vilket ger ytterligare en klimatmässig fördel.  

Dagens PS träffar Ekobots nytillträdda vd, Jonas Eklind för en intervju.  

Extremt spännande läge 

Jordbruket har påbörjat en omfattande omställning till ett mer hållbart och effektivare jordbruk. (Foto: Ekobot).

”Såväl Ekobot som jordbrukssektorn är just nu i ett extremt spännande läge. Jordbruket har påbörjat en omfattande omställning till ett mer hållbart och effektivare jordbruk. Samtidigt har Ekobot en lösning som är en nyckelkomponent för att kunna genomföra omställningen på ett effektivt och hållbart sätt”, säger Eklind och fortsätter: 

”Bolaget påbörjar småskaligt den kommersiella utrullningen tillsammans med distributörer under 2024 för att stå redo för en kommersiell och industriell uppskalning till 2025”. 

Affärsmodell 

De säljer maskiner löpande som även inkluderar intäkter för serviceavtal, reservdelar och licenser. (Foto: Ekobot).

I Sverige jobbar Ekobot direkt mot slutkunder men på övriga marknader använder bolaget sig av etablerade distributörer.  

De säljer maskiner löpande som även inkluderar intäkter för serviceavtal, reservdelar och licenser. I en normal affär så betalas även förskott på maskinen. 

ANNONS

Det är inte bara jordbrukssektorn som befinner sig i en spännande fas, utan även Ekobot. Produkten är redan på god väg mot kommersialisering. Först ut har man fokuserat på en av Europas viktigaste marknader, Nederländerna, samt hemmamarknaden i Sverige.  

Eklind konstaterar även att eftersom teknologin redan har varit ute i fält på verifiering under ett par odlingssäsonger, och i semikommersiella projekt, har funktion såväl som kommersiell bärighet redan etablerats, vilket innebär att en stor del av teknikrisken är hanterad.   

Framtidsutsikter  

Ekobot bidrar starkt till att kraftigt minska jordbrukets negativa miljöbelastning och CO2-utsläpp. (Foto: Ekobot).

På frågan om framtida planer svarar Eklind: 

”Till 2024 så påbörjas den kommersiella och industriella resan på riktigt tillsammans med vissa utvalda distributörer med sikte på en marknadsandel om 5 procent i EU till 2030.” 

”Perioden för en omvandling från ett lovande teknikbolag till ett framgångsrikt, fullskaligt kommersiellt och industriellt bolag ger normalt väldigt bra avkastning till ägarna.” 

”Samtidigt så bidrar Ekobot starkt till att kraftigt minska jordbrukets negativa miljöbelastning och CO2-utsläpp samt hjälper till för att jordbruket ska kunna öka såväl kvaliteten som volymerna. Den effekten är positiv för alla, även bolagets aktieägare”. 

Investera Ekobot här:

Investera via Avanza
Investera via Nordnet
Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.Läs även: Ekobot enda noterade bolaget i snabbt växande miljardindustri

ANNONS
ANNONS
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS
ANNONS