Som enda noterade bolag i segmentet självkörande fältrobotar har Nasdaq First North-listade Ekobot en intressant position på en miljardmarknad i mycket snabb tillväxt.

ANNONS

Med en snabbt växande befolkning, ett globalt behov av ökad livsmedelsproduktion och ett mycket oroligt geopolitiskt läge har intresset för jordbruk, jordbruksteknologi och techbolag som verkar i sektorn vuxit mycket snabbt.

Bolaget har specialiserat på robotiserad ogräsbekämpning i grönsaksodling. Med hjälp av självkörande robotar kan bolaget ersätta såväl manuellt arbete som bekämpningsmedel.

Kommersiellt genombrott för Ekobot

Ekobot har med hjälp av robotik, artificiell intelligens och kamerateknologi tagit plats på en mycket intressant marknad inom segmentet agtech eller agricultural technology. Med ett kommersiellt genombrott både på den svenska och nederländska marknaden har bolaget ett bra utgångsläge för att skala upp verksamheten snabbt.

Med hjälp av robotar kan stora mängder data från jordbruksmark samlas in och analyseras till stöd för lantbrukaren. Med sin teknologi kan bolaget hjälpa sina kunder att öka lönsamheten samtidigt som dessa kan producera mer livsmedel på ett hållbart sätt.

ANNONS
ANNONS

Teckna Ekobot här: 

Teckna via Avanza
Teckna via Nordnet
Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Naturlig plats i framtidens jordbruk

Grönsaker som produceras på åkermark för humankonsumtion är ett område av särskilt stort intresse för Ekobot. Grönsaker som till exempel, lök, morot och potatis skiljer från traditionell odling av spannmål som vete och havre.

Grönsaksodling är generellt lönsammare än traditionell spannmålsodling men kräver stora insatser mot till exempel ogräs och andra skadegörare. Detta sammantaget gör grönsaksodling till ett marknadssegment där självkörande robotar har en naturlig plats.

Växande miljardmarknad

ANNONS
ANNONS

Marknaden för självkörande jordbruksrobotar är redan idag en miljardmarknad som fortsätter att växa mycket snabbt. Tillsammans med en handfull bolag i Europa och USA utgör Ekobot en liten skara bolag inom segmentet fältrobotik som går en lovande framtid till mötes.

Agtech Värdering
Jämförelse av olika agtech-bolags värderingar. (Bild: Ekobot)

Det som ger svenska Ekobot ytterligare unicitet är att man dessutom är det enda noterade bolaget inom segmentet i Europa. Ekobot har idag i jämförelse med sina amerikanska och europeiska kollegor i branschen en förhållandevis låg värdering på under 30 miljoner kronor.

De bolag som idag ligger längst fram på marknaden innehar värderingar uppemot 1 miljard kronor.  Med kommersiella genombrott både i Sverige och Nederländerna har svenska Ekobot nu en mycket intressant resa framför sig. På en marknad som fått mycket fokus på senare tid.

Läs även: Genombrottsorder för svensk jordbruksrobot [Dagens PS]