Då energipriserna skjutit i höjden det senaste året har intresset för energilösningar som rejält förbättrar fastigheters driftsekonomi ökat kraftigt. Här har ett svenskt listat bolag verkligen kunnat hjälpa sina kunder – både privata och kommersiella – och därmed också ökat sin försäljning kraftig.

När noterade koncernbolaget Free2Move tar sig an en kunds fastighet slutar det ofta med att notan för energi kraftigt sänks, ofta rör det sig om en halvering.

Smarta lösningar som förbättrar fastighetsekonomin

Smarta lösningar som hanterar fastighetsägares utmaningar. (Bild: Free2move)

”Vi förbättrar våra kunders fastighetsekonomi genom våra smarta lösningar som hanterar våra fastighetsägares utmaningar, något som blivit allt viktigare i takt med att stigande energipriser och högre räntor”, säger Jan Ström, VD för Free2Moves operativa verksamhet, och fortsätter:

”Det handlar om så mycket mer än att bara sätta upp solceller på taket. Vi går in och optimerar olika delar av fastigheten. Det sker bland annat genom vår egenutvecklade mjukvaruplattform 2Connect. Men för kunden är det en okomplicerad lösning att ansluta sig till.”

Läs mer om Free2moves smarta lösningar här [Free2move.se]

Stora besparingar har gjorts – trots energikris

Under 2022 har besparingar på över 21 miljoner kWh gjorts, vilket med dagens energipriser motsvarar besparingar på flera miljontals kronor.

Tajmingen med skenande energipriser har visat sig vara bingo för Free2Move, som tidigare levde en rätt tynande tillvaro.

Under 2022 genererade bolaget affärer för drygt 67 miljoner kronor.

Leif Syrstad, VD för Free2Move Holding. (Foto: Free2move)

”Vi ser inga tecken på att försäljningen mattas av, tvärtom. Vi ser därför fram emot 2023 med stor tillförsikt”, säger Leif Syrstad, VD för Free2Move Holding, och fortsätter:

”Under 2023 kommer vi att fortsätta expandera, inte bara i Sverige, utan också i Danmark där man har en liknande situation som i Sverige. Vi ser ett stort behov hos kunderna att få hjälp att förbättra driftekonomin för sina fastigheter”

 

Kort om bolaget:
Free2move är en IT-konsult inom Proptech (Property Technologies). Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att utveckla fastighetsägares uppkoppling och styrning av interna verktyg och befintliga tekniska installationer. Den övergripande plattformen 2Connect kommunicerar med andra plattformar och installerad fastighetsteknik. Detta för att hantera kontrollen och minimera investeringar och antalet verktyg man behöver använda i det dagliga arbetet med driftorganisation och fastighetsautomation.

Handla hos Avanza

Handla hos Nordnet

Läs mer hos Free2move

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr på ohman.se/fondlista innan du köper andelar i en fond.

 

Läs mer: Vintern inte över – men Europa måste redan förbereda för nästa [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS