Detta är en sponsrad artikel

De kan leverera klimatanpassad järnmalm i världsklass

Uppdaterad: 06 okt. 2022Publicerad: 05 juli 2022
Grängesberg exploration miljö gruva
Bara 4 procent av världens järnmalmproduktion uppnår den höga kvaliteten som är möjlig att framställa i Dannemoragruvan. En miljöanpassad brytning av järnmalm öppnar för en förmånlig så kallad grön finansiering. Något som förbättrar redan mycket goda kalkyler för Dannemoragruvan ytterligare. (Foto: Dannemora Exploration)

NGM Nordic SME-Grängesberg Exploration (GRANGEX) är på väg att skapa världens kanske renaste produktion av kvalitetsjärnmalm, något som är mycket eftertraktat hos kunderna. Ett viktigt steg togs när bolaget nu lämnde in sin ansökan till Mark- och miljödomstolen för återstart av brytning av järnmalm vid gruvan i Dannemora.

ANNONS
ANNONS

Sannolikheten är god för ett positivt besked hos Mark- och miljödomstolen då förutsättningarna måste anses goda eftersom det handlar om återstart av gruvan, som tidigare varit godkänd för brytning av järnmalm.

Klimatanpassad brytning

I denna tappning kommer ytterligare miljöanpassningar ha skett då ambitionen är att skapa den sannolikt mest klimatanpassade brytningen i Europa.

”Vi kommer att kunna leverera en klimatanpassad järnmalm i absoluta världsklass. Och flera kunder har redan utryckt stort intresse för att köpa vår järnmalm när gruvan är i drift”, säger Christer Lindqvist, VD för Grangex, och fortsätter:

”Vi har skapat goda förutsättningar för en förhållandevis snabb process då vi redan beaktat Länsstyrelsens synpunkter, vilket sannolikt minskar behovet att antalet remissrundor.”

ANNONS
ANNONS

Malm av extremt hög kvalitet

Innan ett slutligt besked ges under tredje kvartalet nästa år efter domstolsförhandling skett. Förutsättningar måste anses var goda för att Dannemora blir Sveriges första gruva för produktion av helt koldioxidfri järnmalm.

Malmen håller dessutom extremt hög kvalité och har en järnhalt på minst 68 procent, vilket är betydligt högre än vad som var fallet när järnmalm bröts vid Dannemora förra gången.

”För den här typen av järnmalm är det säljarens marknad. Marknaden måste beskrivas som mycket god och den lär fortsätta vara det under hela Dannemoras livstid då omvärlden ställer om i klimatanpassad riktning. Och traditionell ståltillverkning innebär utsläpp av mycket höga halter koldioxid men med nödvändig omställning till sk direktreduktionprocess med vätgas med svenska  HYBRIT och H2GreenSteel i ledningen, elimineras i princip dessa utsläpp men kräver ren järnmalm Den  Vi kommer sannolikt att ha det lägsta koldioxidavtrycket”, förklarar Christer Lindqvist.

Bara 4 procent av världens järnmalmproduktion uppnår den höga kvaliteten som är möjlig att framställa i Dannemoragruvan.

Det ger malm som betingar ett högre pris på marknaden än traditionell järnmalm och som gör det möjligt att använda i ny klimatanpassad järnframställning.

Öppnar för grön finansiering

En miljöanpassad brytning av järnmalm öppnar också för en förmånlig så kallad grön finansiering. Något som förbättrar kalkylerna för Dannemoragruvan ytterligare.

Och kalkylerna anses redan som mycket goda. Det visade den så kallade den senaste feasability-studien. Förstudierna visade då att det finns malmreserver för minst nio års produktion med goda möjligheter till förlängning.

Räknat på dagens dollar- och järnmalmspris är projektet värt cirka 3 miljarder kronor och återbetalningstiden är mindre än tre år.

Investera i Grängesberg Exploration Holding via Avanza och Nordnet

Avanza
Nordnet
Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.


Läs mer:
Innovativt skadedjursbolag expanderar till nya marknader

ANNONS
ANNONS
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.