Om Nordea gör slag i saken och flyttar huvudkontoret till Finland till följd av regeringens aviserade höjning av bankavgifterna minskar kostnadstrycket rejält för banken.

ANNONS

”Generellt sett är kraven striktare i Sverige på nästintill alla områden”, säger Bankföreningens chefsekonom Johan Hansing till tidningen.

Enligt det förslag på nya bankavgifter till den så kallade resolutionsreserven som nu är aktuellt skulle Nordea, enligt bankens egna beräkningar, få betala en årsavgift på 5,5-6 miljarder kronor från 2019.

Den förtäckta bankskatten som Nordea anser att det handlar om blir dessutom evig, vilket innebär en högre kostnad även på sikt.

Vid en flytt till grannlandet Finland skulle Nordea slippa avgifterna till resolutionsreserven om sju år och betala avgifterna till EU:s Single Resolution Fund, SRF, som den heter och där finns en målnivå om att fonden ska vara uppfylld senast 2024, förklarar Dagens Industri.

Efter det betalas inga avgifter, framgår det, och Nordea skulle dessutom slippa en annan kostnad – årsavgiften på cirka 600 miljoner kronor som en effekt av den slopade avdragsrätten för räntor på vissa efterställda lån, skriver Di, som uppger att även insättningsgarantiavgiften är evig i Sverige men inte i Finland där målnivån gäller om att den ska vara nådd 2024.

ANNONS
ANNONS

Där till är de så kallade Baselreglerna striktare i Sverige. Det innebär att de fyra storbankerna – enligt Bankföreningen – måste hålla 150-200 miljoner kronor mer i kapital än EU-snittet.

Där till kommer nya regler för bankkrishantering, som är ytterligare en kostnad för Nordea i Sverige och som antas bli lägre om banken flyttar till Finland.

Utöver det här har regeringen, enligt Di, planer på att införa en bankskatt ”vars utformning fortfarande är okänd”.

Om Nordea gör verklighet av flytthotet återstår att se. Beslutet om det fattas innan sommaren, och det ruckar inte banken på.

”Det ligger fast”, deklarerar Rodney Alfvén, Nordeas ir-chef, i Di-artikeln.

ANNONS
ANNONS

Regeringen har ännu inte gett något besked om resolutionsavgifterna efter remissrundan.

MISSA INTE: Nordea hotar med utlandsflytt [DagensPS.se] >

LÄS ÄVEN: Nordeabossen: Ingen ko som man mjölkar [DagensPS.se] >