Amerikanska män flyr högre utbildning i högre takt än tidigare konstaterar Wall Street Journal. Killarnas utbildningsgap till kvinnliga studenter växer stort.

ANNONS

Aldrig tidigare har en så stor andel av universitetsstudenter i USA varit kvinnor. Vid slutet av det här läsåret var 59,5 procent av alla studenter på college kvinnor. Manliga studenter, 40,5 procent, halkar efter i ett gap som växer, enligt statistik från organisationen National Student Clearinghouse. Samtidigt är det färre som utbildar sig över huvud taget. För fem år sedan hade lärosäten i USA en och en halv miljon fler studenter än nu. 71 procent av tappet utgjordes av män.

Utbildningsgapet mellan könen gäller oavsett vilken utbildningsnivå det handlar om. Sett till andelen som faktiskt tar sin examen är det många fler kvinnor som faktisk klarar utbildningen.

National Student Clearinghouse förutspår att om fyra år kommer det att gå två kvinnliga examinerade collegestudenter på varje man med examen.

Bara det här året ökade klyftan i antalet ansökningar med en procent.

Utbildningsgap växer snabbt mellan könen

“Männen halkar efter förvånansvärt fort”, säger said Thomas Mortenson, senior forskare på Pell Institute for the Study of Opportunity in Higher Education. Det är en organisation som vill främja studenter med låg inkomst, utan utbildade föräldrar och studenter med funktionsnedsättning.

ANNONS
ANNONS

Ingen vet exakt vad utbildningsgapet beror på och lärosätena har inte så många strategier för att motverka gapet. Många tycks också känna osäkerhet inför hur de ska ta upp ämnet.

Andelen studenter på bachelor- och masterprogram – alltså studier som förbereder doktorandstudier utgorde de stor majoritet. Och av 3000 utökade platser på det populära UCLA i Kalifornien mellan 2013 och 2020 var 90 procent av studenterna som knep de extra platserna kvinnor. Även där handlar det om att färre män söker över huvud taget.

Attitydskillnad till grund för utbildningsgap

Tendensen skär genom andra åtskiljande kategorier som etnicitet, geografi och ekonomisk bakgrund, konstaterar Wall Street Journal. Om vita män tidigare dominerade college förr så är de inte längre en faktor som syns i statistiken, enligt Thomas Mortenson.

Pandemin har ökat på den här trenden. Nära 700 000 färre personer valde att studera våren 2021 jämfört med 2019 enligt en analys. En stor del av tappet utgjordes av män. Till viss del kan det handla om att många män som hade tänkt att studera fick gå in och ta över ansvar för familjen i stället.

Skillnaden i inkomst mellan amerikaner som har och inte har collegeutbildning ligger i genomsnitt på en miljon dollar under en livstid.

Men att studera är också ett större ekonomiskt risktagande i USA nu än det har varit tidigare, med dyra studielån och en oklar arbetsmarknad. Det kan vara en av förklaringarna. Vissa forskare tror att det handlar om att samhället på senare år fyllts med mer lättillgänglig distraktion, bland annat dataspel.

ANNONS
ANNONS

Det är också en fråga om attityd. I forskningsintervjuer säger många män att de hoppat av eller inte sökt högre utbildning eftersom de inte ser tillräckligt stort värde i att ha en examen, jämfört med vad det kostar i pengar och ansträngning.

Personer som Wall Street Journal talat med hoppas på andra vägar till framgång, bland annat genom investeringar i kryptovaluta.

Läs också:

Lågutbildade har högre blodtryck
Här är världens tio bästa universitet