EU-projektet Visioner i norr sätter norra Norrland på kartan. Elva kreativa team har valts ut för att komma med idéer om livsmiljöerna i sex kommuner. Deras vision ska göra kommunerna kan mer hållbara, inkluderande och vackra.

ANNONS

Det är EU-finansierade projektet New European Bauhaus som ligger bakom Visioner i norr. Elva olika multidisciplinära team ska skissa på framtidens livsmiljöer tillsammans med kommunerna Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå. I teamen finns bland annat arkitekter, konstnärer och designers. Det skriver Boverket i ett pressmeddelande.

”Projektet är tänkt att fungera som en katalysator för framtida utveckling och ge inspel till kommunernas arbete. Det ska även kunna inspirera andra”, säger Helena Bjarnegård, riksarkitekt och ordförande i Rådet för hållbara städer.

Livsmiljöer som lockar
I Norrbotten och Västerbotten pågår just nu en av de största investeringarna någonsin på grön industri, teknik och infrastruktur. Satsningen i norra Norrland ställer ökade krav på arbetskraft och attraktiva hållbara miljöer som gör att boende stannar kvar och nya flyttar in, skriver Boverket. Rådet för hållbara städers arbete administrerar Visioner i norr. Flera myndigheter och och de inblandade kommunerna är också involverade i projektet.

Vi måste börja arbeta och tänka på nya sätt och låta kreativa yrkesgrupper – skickliga arkitekter, konstnärer och formgivare – ta plats i samtalet om framtidens städer”, säger Kieran Long, Överintendent ArkDes, en av aktörerna i projektet.

”Om vi ska kunna bygga vackra och estetiskt tilltalande livsmiljöer för både sinne, kropp och själ som skapar lokal stolthet under många år framöver, behöver fler bjudas in till samtalet.”

Norrland: Det här är teamens ramar i projektet:
Kiruna: Från gruva till stadsutveckling. Hur blir det nedlagda gruvområdet Tuolluvaara tillgängligt och naturligt tillägg till den nya stadskärnan?

Gällivare: Vallan i staden. Dundret, naturen eller stadskärnan. Hur skapas vi en attraktiv sammanhållen stad som lockar människor att komma hit och stanna?

Boden och Luleå: Tvillingar i norr. Hur kan vi överbrygga det upplevda avståndet mellan Boden och Luleå?

ANNONS
ANNONS

Skellefteå: Från stagnerade till Klondyke och vadå? Vad ska Skellefteå bli för att vara en hållbar plats för en bättre vardag för befintliga och kommande skellefteåbor?

Umeå: Stadsdelsdrömmar. Hur kan vi ge Umebornas drömmar om sin stadsdel ett fysiskt avtryck?

Läs också:

Läget viktigast för bostadssökande [Dagens PS]
8 miljarder till Norrlandskustens elnät [Dagens PS]