Svenska kraftnät vill investera drygt 8 miljarder kronor i Norrlandskustens elnät för att tillgodose behoven av effekt utmed norrlandskusten. 

ANNONS

Storskaliga satsningar på batteritillverkning och framställning av fossilfritt stål gör att behovet av el ökar stort längs norrlandskusten. Verksamheterna är mycket energikrävande, och för att kunna bidra till ett bättre klimat måste elektriciteten vara ren.

Nu har Svenska kraftnät tagit fram ett åtgärdspaket kallat ”Norrlandskusten” vars syfte är att halvera ledtiden i investeringsprocesserna för att snabbare tillgodose de stora effektbehov som beräknas uppstå. Nysatsningarna i ett elnät ska bidra till industrins utveckling.

Elnät både för nya uttag och existerade

Nu återstår bra att regeringen godkänner ett investeringspaket på 8,4 miljarder kronor. Det uppger Svenska kraftnät i ett pressmeddelande.

”Dessa önskade inmatnings- och uttagsökningar skapar ett stort behov av nätförstärkningar”, säger Peter Wigert, finansdirektör, Svenska kraftnät.

Enligt Svenska kraftnäts prognos uppgår de önskade anslutningarna i elnät längs norrlandskusten till 5000 MW för nya uttag och 4000 MW för anslutningar av förnyelsebar elproduktion. Normalt tar det upp till 15 år att genomföra en sådan investering, men nu vill Svenska kraftnät halvera ledtiden.

ANNONS
ANNONS

Läs också:

Elpriset: ”En exceptionell åtgärd i en exceptionell situation” [Dagens PS]
Nya rekord för elpriserna – snittpriset över 4 kronor per kWh [Dagens PS]