Storbankerna har olika syn på bomarknaden framöver. Medan Nordea ser ett prisfall nästa höst tror SEB, Swedbank och Handelsbaken på prisökningar nästa år.

ANNONS

Storbankerna har en gemensam bild av att bopriserna planar ut under hösten. För nästa år säger storbankernas prognoser prisuppgångar på mellan 2,5 och 10 procent.

Nedåt nästa höst

Nordea ser dock en prisnedgång under hösten 2022.

”Vårt basscenario är att prisökningarna saktar in nu och att vi har en mindre ned­gång nästa höst på ungefär fyra procent, ett tapp som dock hämtas igen under 2023”, säger Susanna Spector, ana­lyschef på Nordea till Di och klargör samtidigt ”att ränteavdraget bör­jar trappas av i första budge­ten efter valet nästa år”.

”Då får man en perfekt storm för en mindre nedgång i bostads­priserna.”

De andra storbankerna SEB och Handelsbanken tror emellertid på prisökningar som uppgår till som mest fem procent under nästa år.

”Vi räknar med att bostads­byggandet ligger kvar på en historiskt sett hög nivå de kommande åren och ser fram­ för oss stabila, svagt stigande, bostadspriser i takt med att obalansen mellan efterfrågan och tillgängligt utbud mild­ras”, skriver chefsekonom Christina Nyman i Handels­bankens prognosrapport.

Tror inte på prisnedgång

SEB:s chefsekonom Jens Magnusson ser en prisnedgång som osannolik.

”Det är fortfarande jättelåga räntor, bra tillväxt och sjunkande arbetslöshet. Det borde inte vara grogrund för några dramatiska boprisfall”, säger han.

Swedbank har den mest optimistiska prisbilden. Banken tror på en prisökning på 15 procent i år och 5–10 procent nästa år.

ANNONS
ANNONS

Den prognosen beror, enligt Swedbanks prognoschef Andreas Wallström, på att de låga boräntorna lär finnas kvar. Han tror dessutom på nya lättnader för bostadsägare.

”Den politiska vinden drar snarare mot åtgärder eller undantag som ska underlätta för unga att komma in på bostadsmarknaden. Det skulle om något ge stöd åt priserna, på mindre bostäder rimligtvis”, säger han.

Läs mer: Fler hushåll tror nu på fallande bopriser