72 procent av de som känner sig trygga med sin privatekonomi upplever att de har god psykisk hälsa. Bland de som oroar sig för privatekonomin är det däremot bara 34 procent som uppger att de har god psykisk hälsa. De mår också sämre fysiskt. 

ANNONS

Personer som saknar ett eget sparande skattar sin psykiska hälsa betydligt lägre än de som känner sig trygga med sin privatekonomi. Det visar en undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av Swedbank och sparbankerna, där 3 100 personer i ålder 18-79 år deltog.

”De som har en trygg ekonomi mår mycket bättre än de som inte har det, framför allt psykiskt men också fysiskt”, säger Madelén Falkenhäll, privatekonomisk expert på Swedbank, i ett pressmeddelande.

Sparande är tydligt kopplat till hur oroliga människor är över ekonomin. 55 procent av alla som saknar ett sparande känner oro för privatekonomin, men bara 15 procent av de som har ett sparande.

Hur sambandet egentligen ser ut är oklart. Man kan tänka sig att högre lön både leder till mer sparande och bättre välbefinnande. Men Swedbank menar att sparandet i sig kan ha betydelse.

”Undersökningen visar att bara genom att ha ett buffertsparande ökar känslan av trygghet kring sin privatekonomi betydligt. 82 procent av de med ett buffertsparande känner sig trygga med sin privatekonomi jämfört med 38 procent av de som inte har något sparande, säger Madelén Falkenhäll.

ANNONS
ANNONS

Yngre mår sämre än äldre

Yngre känner i större utsträckning stress och oro över sin privatekonomi än andra. De mår också sämre. Bara drygt hälften av 18-34-åringarna uppger att de har bra eller väldigt bra psykisk hälsa. Bland de äldre var motsvarande siffra 70 procent. Var fjärde 18-34-åring jämför dessutom sin privatekonomi med andras och blir psykiskt påverkade av det.

34 procent av de som skattar sin ekonomi som dålig har någon gång tagit ett snabblån.

”Yngre skattar inte sin ekonomi som så mycket sämre än andra, men de är i större utsträckning oroliga för sin privatekonomi. Det som oroar de yngre är främst att de inte sparar tillräckligt mycket och att de gör av med för mycket pengar på nöjen och andra saker”, säger Madelén Falkenhäll.

Kunskaper om ekonomi spelar också roll för det personliga måendet. 43 av alla som upplever att deras kunskaper är otillräckliga är också stressade över ekonomin.

Tips för bättre ekonomiskt trygghet

• Gör en budget över dina inkomster och utgifter och undersök vad du kan dra ner på, även småutgifter.

• Jämför avtal och priser på dina abonnemang och försäkringar. Byt dyra avtal mot billigare.

ANNONS
ANNONS

• Försök att sätta av tio procent av din lön efter skatt till sparande, gärna via automatisk överföring. En buffert på två till tre månadslöner skyddar mot oförutsedda händelser. Starta också ett pensionssparande.

• Tänk på att gå med i a-kassan, det säkerställer en grundinkomst. Teckna en inkomstförsäkring om du har hög inkomst.

• Se till att ha hemförsäkring, sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring, och andra nödvändiga försäkringar.


Läs också:

Nordnet: 7 av 10 svenskar sparar till minusränta [Dagens PS]
Tänk på det när du köper bostadsrätt [Dagens PS]