Statskassan har förlorat 42 miljarder kronor, visar granskning.

Riksrevisionen har räknat ut att skattebortfallet på investeringssparkonton under perioden 2012-2015 uppgår till 42 miljarder kronor.

Det rapporterar Sveriges Radio, som konstaterar att sparformen infördes 2012 för att göra det enklare att sälja aktier och fonder.

Den dåvarande regeringen kalkylerade med att reformen på sin höjd skulle belasta budgeten med omkring 2 miljarder kronor.

Men enligt riksrevisionen, som anser att investeringssparkonton både är krångliga och riskfyllda, är notan alltså flera tiotals miljarder högre än så.

”I genomsnitt har totalavkastningen på Stockholmsbörsen varit 15 procent per år. Det i kombination med ett oväntat stort inflöde i investeringssparkonto har lett till väldigt stora vinster som inte beskattas”, säger revisionsdirektör Anna Brink, projektledare för riksrevisionens granskning, till SR, som uppger att det omvända hade skett – det vill säga att staten skulle gått med vinst – om börsen i stället hade gått ned under den aktuella femårsperioden.

Samtidigt skulle spararna ha stått som förlorare.

”Tar man hänsyn till hur risken fördelas mellan staten och spararna så kan man inte säga att investeringssparkonto är en särskilt förmånlig sparform”, säger Anna Brink.

ANNONS
ANNONS

Sveriges Radio konstaterar, utifrån riksrevisionens rapport, att staten inte hade räknat med de senaste årens stora börsuppgångar när kalkylen för vad sparformen skulle kosta gjordes.

Dagens PS har tidigare berättat när finansminister Magdalena Andersson (S) fick grönt ljus på sin aviserade skattehöjning av ISK-sparande och kapitalförsäkringar.