Den förutspådda mångmiljonvinsten vänder till brakförlust och nu tvingas Fingerprint Cards spara rejält.

ANNONS

aktieinvest-sponsorbanner

Fingerprint Cards vinstvarnar för det fjärde kvartalet på grund av en svag utveckling på marknaden och fortsatt negativ prisutveckling inom kapacitiva sensorer. Företaget uppger också att marknadsläget i Kina har försvagats ytterligare under kvartalet och att försäljningen fortsätter vara svag under första kvartalet 2018.

För det fjärde kvartalet bedömer biometribolaget att försäljningen preliminärt minskar med 62 procent till 615,3 miljoner kronor (1 618,7) och att resultatet blir lägre än marknadens förväntningar. Rörelseresultatet minskar till -40,6 miljoner kronor (520). Exkluderat för en lagerreservering om -58,9 miljoner kronor och en positiv engångspost om 28,2 miljoner kronor uppskattas rörelseresultatet till -9,9 miljoner kronor.

De preliminära siffrorna som presenteras av Fingerprint Cards kan jämföras med att analytikerna väntat sig en försäljning på 703 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 74,1 miljoner, enligt Bloombergs sammanställning.

En försvagad produktmix och lagerreserveringen medför att bruttomarginalen faller till 21 procent (44). Enbart lagerreserveringen påverkar bruttomarginalen negativt med 10 procentenheter.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet uppgår till -1,7 miljoner kronor och likvida medel till 920,2 miljoner.

Som en effekt av vinstvarningen har Fingerprint initierat ett kostnadsbesparingsprogram som innebär att 185 tjänster ska bort. De samlade åtgärderna innebär kostnadsbesparingar om 360 miljoner kronor under 2018. Omstruktureringskostnaderna beräknas till cirka 40 miljoner kronor och merparten tas under första halvåret.

ANNONS
ANNONS

Fingerprint Cards fullständiga bokslutskommuniké för 2017 släpps den 9 februari.

Fingerprint Cards håller idag en telefon- och webbkonferens klockan 09.00-09.30 med anledning av morgonens rejäla vinstvarning. Här kan du följa den.

Stefan Linnér
[email protected]
Nyhetsbyrån Finwire