Dagens PS

SEB stärker skydd mot bedragare

SEB vill införa nya skydd mot bedragare
SEB svarar nu på kritiken mot bankerna genom att införa möjlighet till flera nya skydd mot bedrägerier. (Foto: Fotograferna Holmberg/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 04 juni 2024Publicerad: 04 juni 2024

SEB lanserar nu flera åtgärder kunder kan vilja om de vill stärka sitt skydd mot bedragare. ”Vi ser väldigt allvarligt på det”, säger banken.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

SEB (börskurs SEB) lanserar nu ett flertal valbara säkerhetstillägg för att stärka sina kunders skydd mot bedrägerier.

Bland dessa finns möjligheten privatkunder att välja tidsfördröjning och dubbelsignering vid transaktioner liksom möjligheten att stänga för utlandsbetalningar, skriver banken.

”Väldigt allvarligt”

”Vi ser väldigt allvarligt på det ökande antalet bedrägerier i Sverige och har de senaste åren vidtagit en rad åtgärder för att stärka skyddet för våra kunder liksom bankens egna förmågor att motverka finansiell brottslighet”, säger Jonas Söderberg som är chef för SEB:s enhet Företag & privatkunder.

”Som en del av vårt löpande arbete med dessa frågor lanserar vi nu ett paket med ett antal nya säkerhetstillägg för våra privatkunder”, tillägger han.

De nya säkerhetstilläggen innebär att kunden kan välja att ha en tidsfördröjning vid överföringar och betalningar, vilket ger ökade möjligheter att hinna stoppa dessa vid misstankar om bedrägeri.

Kunderna kan även välja om en anhörig ska godkänna transaktioner innan de går iväg, genom så kallad dubbelsignering eller dualitet.

ANNONS

Senaste nytt

Lanseras nu

ANNONS

SEB lanserar möjligheten till tidsfördröjning 4 juni och kommer i mitten av juni även att lansera dubbelsignering.

Avaktivering av utlandsbetalningar infördes under maj månad.

SEB har sedan tidigare infört åtgärder som beloppsbegränsningar på olika produkter såsom Swish och vid vissa transaktioner, samt dubbelsignering för företagskunder.

Banken stärker även säkerheten vid identifiering med Bank-ID. Genom en uppdatering i april är identifieringen nu tydligare om banken kontaktar en kund, vilket ytterligare försvårar för telefonbedragare.

Kunden får i de fall banken har ringt upp kunden identifiera i sin BankID-app att det är just SEB som ringt.

Jobbar branschgemensamt

SEB arbetar även tillsammans med de andra stora bankerna i Sverige och Bankföreningen med ytterligare åtgärder för att stärka samhällets motståndskraft mot bedrägerier och finansiell brottslighet, skriver man.

Det handlar bland annat om ytterligare utveckling av systemen för övervakning av transaktioner samt anpassningar av produktutbudet, exempelvis införandet av tidsfördröjningar av vissa transaktioner, beloppsgränser för betalningar, samt extra kontroller vid betalningar.

ANNONS

”Övertygade”

”Vi är övertygade om att de åtgärder som både SEB och de andra bankerna nu vidtar starkt kommer att bidra till att bryta den negativa utveckling vi sett och stärka skyddet och tryggheten för våra kunder”, menar Jonas Söderberg.

”Då kriminella hela tiden försöker hitta nya sätt att utnyttja det finansiella systemet kommer vi även fortsättningsvis att löpande utveckla nya funktioner på detta område”.

Samhällsproblem

Däremot kan bankerna inte ensamma lösa de här problemen, menar SEB-chefen.

”Detta är ett problem för och ett hot mot hela samhället och något som bankerna inte kan stoppa på egen hand. Här måste hela samhället kraftsamla och vi hoppas få se fler åtgärder även från regeringen, brottsbekämpande myndigheter och telekombolag, inte minst vad gäller de lagändringar vi genom Bankföreningen länge har efterlyst”, understryker Jonas Söderberg.

Läs mer:

Ord och inga visor: “Bankerna måste ta mer ansvar”. Dagens PS
 

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS