Gapet minskar men fortfarande krävs det en rad åtgärder för att jämna ut skillnaderna i pensionen mellan könen och göra den mer jämställd.

ANNONS

Det är dessutom åtgärder, skriver den statliga Pensionsmyndigheten, som alla leder till minskad koppling mellan arbete och pension.

I dag uppges gapet i den allmänna pensionen mellan könen vara 20 procent.

Skillnaden är större, nästan 30 procent, i disponibel inkomst mellan kvinnor och män som har tagit ut pension och ingen förändring har i stort sett skett där sedan 1990-talet, framgår det.

Förklaringen till det är att tjänstepensioner, arbetsinkomster och kapitalinkomster har ökat sin andel av de totala inkomsterna för pensionärer, skriver Pensionsmyndigheten i ett pressmeddelande.

Det allmänna pensionssystemet bygger på livsinkomstprincipen. Den innebär att pensionen beräknas utifrån pensionsgrundande inkomster som tjänats in under hela livet.

Lagstiftaren avgör frågan

”Om alla som går till jobbet i morgon skulle få jämställda inkomster så blir också pensionerna jämställda så småningom, närmare bestämt om en halv livstid. Men då blir pensionerna bara jämställda för de nyblivna pensionärerna”, säger Kristin Kirs, analytiker på Pensionsmyndigheten och författare av rapporten ”Kan pensionerna bli mer jämställda?”.

”Helt jämställda pensioner idag kräver en ren folkpension, lika för alla oavsett lön, något som tidigare har avvisats politiskt”, säger Kristin Kirs.

ANNONS
ANNONS

I rapporten presenteras en rad åtgärder för att krympa pensionsgapet ytterligare mellan kvinnor och män:

• Höja grundskyddet
• Sänka förskottsräntan
• Förändra och/eller införa nya pensionsgrundande belopp
• Utöka möjlighet till överföring av premiepensionsrätter till att även omfatta sammanboende
• Införa möjlighet att dela pensionsrätter för inkomstpensionen
• Införa möjlighet att välja efterlevandeskydd för inkomstpensionen

Läs även: Då ryker tiotusentals kronor av din pension [Dagens PS]