Dagens PS

Kyrkans miljardaffär utreds av Finansinspektionen

kyrkan finansinspektionen pension tjänstepension
Tjänstepensionsföreningen inom Svenska Kyrkan utreds nu av Finansinspektionen. Foto: Jeppe Gustafsson / TT
Bilbo Göransson
Bilbo Göransson
Uppdaterad: 08 dec. 2022Publicerad: 08 dec. 2022

Finansinspektionen (FI) utreder Svenska kyrkans tjänstepensionsförenings miljardinvestering i fastighetsbolaget AB Stenvalvet.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Stenvalvets vd Maria Lidström vill inte kommentera affären.

Hänvisar till ägarna

“Jag hänvisar helt till kyrkan. Det är en ägarfråga”, säger Maria Lidström.

Dagens PS har sökt chefen för pensionernas kapitalförvaltning Robert Johnsson, men han hänvisar vidare:

“Det stämmer och är publik information. I övrigt får jag hänvisa till Carl Cederberg som är vår vd”.

ANNONS

Senaste nytt

Inte anträffbar

Cederberg vill inte heller intervjuas av Dagens PS.

“Jag sitter i möten hela dagen i Sundsvall”, säger han i när redaktionen når honom på telefon.

ANNONS

Senare kommer ett längre svar på mejl till redaktionen:

“Jag vill inte spekulera i varför Finansinspektionen har valt att utreda om Kyrkans pension har följt interna och externa regler. Så länge dialogen med Finansinspektionen pågår är jag förhindrad att kommentera vare sig Finansinspektionen eller Kyrkans pensions agerande”, skriver Cederberg.

Över 20 miljarder

Svenska kyrkans pension omsätter över 24 miljarder kronor och betalar ut pensioner till över 200 000 personer. Medlemmarna jobbar eller har jobbat i församlingar, pastorat och stift samt Svenska kyrkans närstående organisationer. Pensionsföreningen ägs och administreras av kyrkans arbetsgivarorganisation och de anställdas fackliga organisationer.

Och de gör ett bra jobb, verkar det som.

En hundralapp som betalades in till tjänstepensionen 1999 har mer än fyrdubblats i värde tack vare Herrens skickliga aktieplaceringar.

Bättre 2022 än andra

Även i år när börsmarknaden gått kräftgång i både Sverige och resten av världen ha det gått bättre för kyrkans placeringar. Man har en ­väldiversifierad portfölj bestående av svenska ränte­bärande tillgångar, svenska aktier, utländska aktier, fastigheter och alternativa placeringar.

ANNONS

Men den senaste stora affären – jätteköpet av Kåpans aktier i Stenvalvet AB, som pensionsföreningen gjorde i början på året, har inneburit att Finansinspektionen anar oråd.

Kyrkan utreds av Finansinspektionen

Nu ska organisationen granskas för att avgöra om interna och externa regler har följts när man köpt in sig i fastighetsbolaget Stenvalvet AB, uppger Finansinspektionen.

“När undersökningen är avslutad kommer vi att publicera information om vad vi har kommit fram till”, svarar Finansinspektionens pressavdelning i ett mejl.

Bakgrunden: Ett jätteköp

Kyrkan fick ett erbjudande om att öka sitt innehav av Stenvalvet AB, ett fastighetsbolag, från 37 procent till 69 procent av aktiekapitalet och rösterna den 5 november i fjol efter att Kåpan pensioner meddelat att man skulle sälja hela sitt innehav – som då uppgick till 46 procent av aktierna i Stenvalvet.

“Kyrkans pension beslutade att utnyttja erbjudandet”, står det i kyrkans pensions delårsrapport. Även SFF deltog i köpet och äger övriga 31 procent som kyrkan inte äger.

Hela bolaget omvärderas

ANNONS

Målet är att sälja av innehavet så att kyrkans innehav sjunker under 50 procent på sikt, står det i kyrkans delårsrapport.

På grund av att kyrkan och SFF är de enda ägarna har Stenvalvet AB omvärderats från ett intressebolag till ett samriskbolag.

Finansinspektionen ska utreda om det gått rätt till.

Styrelsen beslutade den 19 maj att för premiebestämda pensioner sänka återbäringsräntan från 11 procent till 7 procent från och med 1 juli 2022. Konsolideringsgraden i premiebestämd försäkring uppgick per 31 mars till 116 procent och målkonsolideringen är 107 procent.

Kyrkans tjänstepensionen betalas ut den 16 december i år.

Läs mer om Finansinspektionen och Svenska kyrkan:

Ärkebiskopen: Gruvetablering inte ”andligt hållbar”

Stökigt på Finansinspektionen – då slutar högsta hönset

ANNONS

Intresserad av ekonomi och andra affärsnyheter? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Bilbo Göransson
Bilbo Göransson

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat privatekonomi.

Bilbo Göransson
Bilbo Göransson

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS