Dagens PS

Dålig kunskap om pension

Pensionsmyndigheten har låtit göra en undersökning som visar att många pensionssparare saknar kunskap om pension
Pensionsmyndigheten har låtit göra en undersökning som visar att många pensionssparare saknar kunskap om pension. (Foto: TT)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 23 feb. 2024Publicerad: 23 feb. 2024

År 2021 uppgav 33 procent att de ville jobba och ta ut sin pension samtidigt, nu har den siffran ökat till 40 procent.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

I en ny undersökning svarar hela fyra av tio av de tillfrågade pensionsspararna att de kommer fortsätta jobba samtidigt som de tar ut sin pension.

I samma undersökning svarar 34 procent att de kommer sluta jobba helt när de börjar ta ut sin pension.

“Alla har inte möjlighet att jobba längre upp i åldrarna. För vissa kan ett alternativ vara att gå ned i arbetstid och samtidigt ta ut pension, om du är överens med din arbetsgivare om att jobba mindre så är det fullt möjligt att ta ut hela eller delar av den allmänna pensionen samtidigt”, säger Monica Zettervall i ett pressmeddelande.

Hon är pensionsexpert på Pensionsmyndigheten, som låtit Demoskop göra undersökningen bland pensionssparare.

Pensionsåldern höjs

Under 2022 fanns det ungefär 261 000 jobbonärer i Sverige, de flesta var 65 och 66 år.

I undersökningen svarar pensionsspararna att det finns flera skäl till varför de vill fortsätta arbeta när de tar ut sin pension.

De vanligaste förklaringarna är att det är roligt att arbeta, att de inte har råd att sluta arbeta helt och att de mår bra av att arbeta.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Många saknar kunskap

Medellivslängden ökar i Sverige och det gör att pensionsåldern behöver höjas, för att motverka att pensionerna blir lägre har riksdagen beslutat att successivt höja pensionsåldern.

Undersökningen visar att bara 22 procent av de tillfrågade känner till besluten om höjd pensionsålder ganska, eller mycket väl.

En fjärdedel av de tillfrågade, alltså 25 procent, uppger att de inte alls känner till att riksdagen har beslutat om höjd pensionsålder.

Hela 58 procent uppger dessutom att de aldrig har hört begreppet riktålder.

LAS- och riktålder

Riktåldern är den pensionsålder som tar hänsyn till den ökade medellivslängden och den styr vid vilken ålder du kan ta ut de olika delarna i den allmänna pensionen.

Från 2026 införs en ny riktålder.

ANNONS

“Du rekommenderas vänta med att ta ut din allmänna pension fram till den riktålder som beslutats och som kommer att gälla för din årskull. Det är för att du ska få samma nivå på pensionen som tidigare generationer”, säger Monica Zettervall i pressmeddelandet.

LAS-åldern styr när du kan bli av med jobbet på grund av din ålder. Den har också höjts successivt och är nu 69 år.

I undersökningen var det bara 8 procent som kände till den åldern.

Läs mer: Trend: Allt fler pensionärer fortsätter jobba Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS