Riksdagen har röstat igenom regeringens förslag om ändringar i konsumentkreditlagen. Det innebär bland annat att det införs räntetak och kostnadstak för snabblån och andra krediter med höga kostnader, enligt riksdagens hemsida.

”Konsumenter som överväger att ta sådana lån ska även uppmärksammas på riskerna. Lagändringarna ska leda till rimligare villkor för snabblån och andra högkostnadskrediter. Färre människor riskerar då att hamna i överskuldsättning på grund av dessa lån”, heter det.

Räntetaket innebär att varken krediträntan eller dröjsmålsräntan för en högkostnadskredit per år får överstiga den vid varje tid gällande referensräntan med ett tillägg av 40 procentenheter. Vidare får kostnaderna för en högkostnadskredit inte överstiga ett belopp som motsvarar kreditbeloppet.

ANNONS
ANNONS

Högkostnadskredit definieras enligt regeringens proposition som en kredit med en effektiv ränta som minst uppgår till referensräntan med ett tillägg av 30 procentenheter och som inte huvudsakligen avser kreditköp eller är en bostadskredit.

En särskild bestämmelse om att all marknadsföring av konsumentkrediter ska vara måttfull införs också. Marknadsföringen ska utformas på ett sådant sätt att den inte lockar konsumenter till ogenomtänkta beslut, uppger riksdagen.

Lagändringarna börjar gälla den 1 september 2018.