Sju av tio svenskar anser att de har en god sparbuffert, men färre kvinnor än män uppger detta, visar ny rapport.

ANNONS

Enligt undersökningen som Novus gjort på uppdrag åt Länsförsäkringar tycks många svenskar anse sig ha en tillräckligt stor buffert för att njuta livet.

Men det gäller inte alla. Kvinnor har det tuffare än män ekonomiskt.

”Många verkar ha haft möjlighet att spara pengar under pandemin och många har valt att placera åtminstone en del av sitt sparkapital på börsen vilket är lätt att förstå när börsen har haft en sån positiv utveckling. Samtidigt är det viktigt att utöver det också ha en sparbuffert för oförutsedda utgifter som går snabbt att komma åt och då är sparkonto ett bra alternativ”, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar, i ett pressmeddelande.

Pensionärer tycks stå stabilare än andra

En fjärdedel (26 procent) instämmer helt i påståendet att sparbufferten är tillräckligt stor för att de ska kunna göra det de vill i livet.

45 procent instämmer delvis i det och det innebär att sju av tio håller med om att de har en god buffert.

Samtidigt är det fler män (30 procent) än kvinnor (22 procent) som håller med om påståendet ovan. Om instämmer delvis läggs till blir siffrorna 75 mot 67 procent.

Högst andel som tycker sig ha en bra buffert finns bland pensionärer. I åldersgruppen 65-79 instämmer 39 procent i det påståendet, medan 42 procent delvis håller med om det.

I gruppen 30-49 år instämmer endast 19 procent helt i påståendet att de har en tillräcklig buffert för att göra det de vill.

I gruppen som säger att de helt tar avstånd från påståendet dominerar kvinnorna med 15 procent (män 8 procent).

ANNONS
ANNONS

Novus genomförde undersökningen i september och frågan om sparbufferten ställdes till 1 000 personer.

Läs även: Alarmerande få svenskar tror på en dräglig pension [Dagens PS]

Läs mer: Jobba och ta ut pension – och slipp skattesmäll [Dagens PS]