Rekordmånga jobb är nu lediga och behöver tillsättas snabbt. Bara i februari nyanmäldes 198 000 lediga jobb, enligt Arbetsförmedlingen.

ANNONS

”Arbetsmarknaden har återhämtat sig snabbt och är fortsatt stark efter restriktionerna släppte. Även om det finns en viss säsongseffekt i siffrorna ser vi att efterfrågan inte verkar klinga av”, säger Anders Ljungberg, tillförordnad analyschef på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

I februari anmäldes alltså 198 000 lediga jobb till Arbetsförmedlingen, nästan 90 000 fler än samma månad 2020, och det är rekordmånga lediga tjänster, framgår det.

Flest lediga jobb finns inom företagstjänster, hotell, restaurang och handel, det vill säga i hög grad branscher som varit mest utsatta under pandemin.

Långtidsarbetslösheten har bitit sig fast

Samtidigt som de lediga jobben ökar i antal är långtidsarbetslösheten hög.

I februari 2022 var antalet som varit arbetslösa i 12 månader eller mer närmare 177 000, vilket är 23 000 fler jämfört med för två år sedan trots att arbetsgivarna upplever en stor brist på personal.

”Långtidsarbetslösheten ställer krav på Arbetsförmedlingen men även på de fristående aktörerna, kommunerna och arbetsgivarna. Många av dem som står längst ifrån arbetsmarknaden saknar gymnasieutbildning och därmed krävs satsningar på reguljär utbildning. Arbetsgivarna kan också behöva se över sina krav och erbjuda utbildningsinsatser på jobbet i högre utsträckning”, säger Anders Ljungberg.

I slutet av februari var 364 000 personer inskrivna som arbetslösa, vilket är närmare 13 000 personer färre än samma månad för två år sedan.

ANNONS
ANNONS

Arbetslösheten ligger nu på 7,2 procent vilket kan jämföras med 7,4 i februari 2020 då pandemin började.

Läs även: Konkurserna oförändrade men bränslepriserna oroar [Dagens PS]