Annika Sundén, nyss avhoppad analyschef, bekräftar att det råder politisk förvirring kring Arbetsförmedlingen.

ANNONS

”Det har inte varit helt tydligt från politiken”, säger Sundén till Dagens Nyheter som berättar att oenighet råder om Arbetsförmedlingens väg framåt.

Vid sidan av reformeringen tampas Sverige och Arbetsförmedlingen med en långtidsarbetslöshet som rotat sig.

När Annika Sundén överraskande förra veckan sa upp sig berodde det bland annat på att det skurit sig mellan henne och myndighetens generaldirektör Maria Mindhammar.

Sundén nämner i DN-intervjun ett lyckat projekt för nyanlända eller utrikesfödda kvinnor, som lagts ner trots det.

Annika Sundén kan inte ställa sig bakom vissa bedömningar som gjorts, det blev inte ”hållbart”, som hon uttrycker det i DN-artikeln.

Klar med sitt uppdrag

Samtidigt betonar hon att hennes avsked från Arbetsförmedlingen grundar sig på att hon tycker att hon är klar med sitt uppdrag, men hon återkommer till att hon är missnöjd med hur saker och ting sköts.

ANNONS
ANNONS

”Jag kan inte stå för att vi inte använder kunskap vi har och gör det som vi vet funkar.”

Arbetsförmedlingen hade från början tuffa direktiv i enlighet med januariavtalet, men efter hand har reformeringen ändrats och kravet på att använda externa aktörer till att förmedla jobb är inte längre lika strikt formulerat.

Det ska ”öka”, heter det nu, tidigare var kravet ”öka väsentligt”.

Samtidigt innehöll januariavtalet krav på att Arbetsförmedlingen skulle vara en expert- och analysmyndighet, som tar hjälp av externa aktörer för jobbförmedling, och detta håller många fast vid på myndigheten, framgår det.

Partipolitiken kring AF svänger

Åsa Johansson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen, bekräftar i DN i likhet med Annika Sundén bilden av att det råder olika uppfattningar om AF:s väg framåt.

Det gäller bland annat synen på hur personer med extra behov ska stöttas och de externa aktörerna agerande där.

ANNONS
ANNONS

Anders Ferbe, ordförande för Arbetsförmedlingens styrelse, myndighetens högsta beslutande organ, vittnar om stora svängningar och partipolitiska kompromisser, vilket gör det svårt för Arbetsförmedlingen att veta vilket fot man ska stå på.

Långtidsarbetslösheten ska vara prio 1 att bekämpa, säger han, men pekar i DN på att den budget riksdagen beslutat om begränsar insatser för att komma till rätta med den.

Generaldirektör Maria Mindhammar håller med om att det kommer många olika bud från politiken. Däremot anser hon inte att myndigheten är splittrad när det gäller synen framåt.

Läs även: De nya jobben att satsa på inom fem år [Dagens PS]