Sedan regeländringarna vid årsskiftet ligger flera tusenlappar i månaden i potten i pension. Fallgroparna är många. Medelinkomsttagare och höginkomsttagare är extra utsatta jämfört med i fjol. Dock finns hjälp att få.

ANNONS

Många småföretagare ger sig själva lägre lön för att behålla pengarna i företaget. Det kan vara en pensionsfälla.

Även medel- och låginkomsttagare riskerar att åka på pumpen efter årsskiftet.

Anledningen är att inkomstbasbeloppet höjdes 1 januari 2023 och därför finns risken att inbetalningarna i förhållande till detta belopp blir för små.

För att maximera inbetalningarna ska du ha se över hur mycket du avsätter till ditt pensionssparande. Det kan finnas tusenlappar att tjäna i månaden om man gör det rätt.

Det rapporterar tidningen Finansliv.

Stora förändringar

Tidigare kunde man först ta ut sin allmänna pension vid 62 års ålder. Nu har den gränsen höjts till 63. Dessutom har flera bidragsdelar som garantipension och bostadstillägg fått höjd ingångsålder från 65 till 66 år.

De flesta som jobbar med finans exempelvis berörs inte av de bidragsnivåerna då deras inbetalningar är högre än de nivåer som gör att man kan få ut bidragen.

ANNONS
ANNONS

Dessutom får man jobba kvar på sitt jobb tills man är 69 år istället för tidigare 68.

Nivån höjs

Men den stora ändringen som berör flest medel- och höginkomsttagare är att inkomstbasbeloppet höjs från 71 000 till 74 300 kronor.

Det är den nivå som styr vad man får i tjänstepension.

Arbetsgivaren avsätter 4,5 procent av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp om man jobbar på Finansförbundets kollektivavtalsområde, och 30 procent av lönen över 7,5 inkomstbasbeloppet.

44 375 kronor i fjol

Det gör att den som ville ta del av den högre pensionsavsättningen behövde tjäna över 44 375 kronor i månaden i fjol. I år höjdes den nivån till 46 437 kronor.

I och med att beloppet nu höjs riskerar många att falla under den högre pensionsavsättningen.

”Många av våra medlemmar ligger nära den gränsen, och det är dem som blir mest drabbade. De som ligger under gränsen påverkas inte, och de som ligger en bra bit över påverkas inte så mycket heller, säger Henrik Cronier till Finansliv.

Slutlönen spelar roll

Även slutlönen när man går i pension påverkar. Man får 10 procent av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp, och 65 procent av det som överstiger beloppet.

ANNONS
ANNONS

”Man måste komma upp i lönenivå i år för att få bibehållen pension”, säger Henrik Cronier till tidningen.

Därför kan det vara klokt att se till att ens lön och slutlön hamnar över 46 437 kronor, för att maximera pensionsinbetalningarna och därmed få mer att leva på när man väl väljer att ta ut pensionen.

Läs mer om pension:

Så många planerar att jobba efter pension [Dagens PS]

Fonden tror på fortsatt pensionstapp i ”miljardklassen” [Dagens PS]

Pensionär? Då ska du kanske inte bo just här [Dagens PS]