Efter pandemin och en tid av hemarbete upplever unga stor oro över sina karriärer. På grund av stressen vill många därför tillbaka till kontoret, för att inte gå miste om nätverkande och karriärmöjligheter. 

ANNONS

Chefer som vill locka tillbaka anställda till kontoret bör enligt ny statistik fråga de allra yngsta. Unga är nämligen på grund av pandemin mer benägna än någonsin att arbeta på kontor snarare än hemifrån.  

Medan äldre anställda redan etablerat professionella nätverk menar de yngre att pandemin fått de att känna sig utanför i jobblivet. Det råder därför en växande oro bland unga att gå miste om karriärmöjligheter.

Behovet av sociala kontakter 

Vidare visade en undersökning av Sharp Corp. att majoriteten unga ser en stor vikt vid att återgå till ett normalt arbetsliv. Den största anledningen har att göra med behovet av att kunna samtala med kollegor på plats. Hela 60 procent sade att pandemin fått de att värdera kontorslivet mer än tidigare. 

Undersökningen visade samtidigt att majoriteten anställda under 30 upplevt en högre produktivitet och livskvalitet av att jobba hemma. Men oron av att gå miste om möjligheter är fortfarande större. 

Svårt att nätverka på distans

28-åriga Sophia McCully har jobbat hemifrån med politisk forskning ända sedan hon fick sitt nya jobb. “Det har varit mycket svårare att nätverka”, säger hon. “Att börja på ett nytt jobb i en virtuell miljö gjorde det också svårare att sätta sin prägel på arbetsplatsen och göra sig förstådd.”

Ytterligare statistik av Citrix visade att 60 procent anställda i åldrarna 18 till 40 menar att den ultimata arbetssituationen skulle vara att kombinera kontorslivet med hemarbete.  

Kontorslivets framtid oklar

Statistiken tyder på att kontorslivet gradvis kommer att förändras och mer fungera som en plats för samarbete och innovation. “Kontoret är självklart viktigt”, säger Michael Smets från Oxfors Business School. “Men frågan är varför det är så pass viktigt, och hur viktigt det kommer vara i framtiden.”

ANNONS
ANNONS

Läs hela artikeln på Bloomberg News.

Läs mer: Färre unga män arbetar – och fler bor kvar hemma