Dagens PS

Forbes tipsar: Så skapar du arbetsglädje som ledare

arbetsglädje
Att anställa dem bästa och låta dem blomstra skapar ett kreativt arbetsklimat. (Bild: Unsplash)
Jennie Nysted
Jennie Nysted
Uppdaterad: 31 jan. 2022Publicerad: 01 feb. 2022

Hur entusiasmerar du dina medarbetare? Här delar affärstidningen Forbes sina tankar kring arbetsglädje och ger dig som ledare 5 konkreta tips på hur du uppnår det.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Arbetsglädje, ett nordiskt fenomen

Att ha roligt på jobbet är något som de flesta arbetstagare drömmer om. Jack Kelly på amerikanska Forbes som gjort en djupdykning i arbetsglädje som begrepp konstaterar dock att lycka på jobbet är ett nordisk fenomen, som enkom existerar på skandinaviska språk.

Främst då i Danmark, känt som en av världens lyckligaste länder. Ett litet men sammansvetsat land, enligt Kelly, där människor är stolta men ödmjuka. Som nation tycks de även vara öppna för mångfald och jämlikhet.

För att gå till botten med vad som gör just danskarna så himla lyckliga har Kelly konsulterat Jesper Zerlang, vd på cybersäkerhetsföretaget Logpoint.

Med huvudkontoret i Köpenhamn och filialer i Europa, USA och Asien, är Logpoint ett multinationellt och mångkulturellt företag som lägger stor vikt vid att odla en positiv och stödjande arbetskultur.

Med anledning av pandemin har mycket fokus också legat på de anställdas mentala hälsa och arbetslösningar som främjar balansen mellan arbete och fritid.

arbetsglädje

Fira varje framsteg och delmål med dina anställda. (Bild: Unsplash)

 

ANNONS

Här är ytterligare 5 tips som hjälper dig som ledare att skapa arbetsglädje:

 

ANNONS

Senaste nytt

1. Vårda värderingar och principer

Värderingar är mer än slagfärdiga slogans och behöver behandlas på ett meningsfullt sätt. Att både presumtiva kandidater och befintliga anställda delar och förstår företagets värdegrunder är därför av stor vikt när du vill bygga en positiv arbetskultur.

Med passionerade medarbetare som vet vad ni står för skapar du laganda och stärker företaget. Något som i sin tur genererar i en bättre produkt och högre kundnöjdhet.

För att uppnå det behöver du troligen se över er arbetsmodell. Att kedja fast människor vid skrivborden nio till fem alla dagar kommer inte få företaget att blomma, än mindre attrahera kunder.

Att skapa en modern och flexibel arbetsplats kräver följaktligen tydliga principer kring ledarskap, ansvar och miljö, liksom ett djupt engagemang från alla parter.

Som ledare behöver du också fånga upp de former av beteende som inte stämmer överens med gängse värderingar och uppförandekod. Detta eftersom många människor drar sig för att komma till jobbet om det finns olösta konflikter i arbetslaget.

ANNONS

Genom att hålla en öppen dialog med dina anställda och inte ducka för problem främjar du företagskulturen. Du vinner även dina medarbetares respekt.

2. Rekrytera de bästa och låt dem blomstra

Ett av dina viktigaste ansvarsområden är rekrytering. Genom att anställa de allra bästa och låta dem utvecklas kan du långsiktigt delegera fler uppgifter och lita på att jobbet blir gjort.

För att det ska lyckas behöver du alltid sträva efter att anställa begåvade, passionerade och ambitiösa personer, kompetenta nog att lösa de uppgifter de anställts för.

Steg två i den processen går ut på att du som ledare behöver lita på att dina anställda utför sitt arbete på bästa sätt och känner ett ansvar gentemot sina kollegor och andra intressenter.

Genom att bygga tillit och ett ömsesidigt förtroende kan du som ledare i gengäld erbjuda flexibla arbetslösningar, där dina anställda själva kan organisera sin arbetstid.

Som delaktiga kan de optimera sin insats och leverera resultat. Något som självklart kräver att du som chef stöttar dem både individuellt och som team. Framförallt behöver du vara tydlig i din kommunikation och konsekvent.

3. Stå upp för mångfald och uppmärksamma prestationer

ANNONS

Progressiv ledning förutsätter förståelse för att alla människor är olika. Genom att stå upp för mångfald och premiera allas olikheter skapar du en dynamisk arbetsmiljö där alla kan utvecklas.

Det förutsätter att värderar dina anställdas insatser på deras nivå, men också att du uppmuntrar till kreativa problemlösningar.

Tänk också på att fira prestationer och delsegrar – stora som små. Utöver kommersiell framgång visar det tecken på din uppskattning.

Om ditt företag bär rykte om sig att erkänna och belöna sina anställda, kommer det att ta organisationen till nästa nivå. Arbetstagare som känner sig uppskattade blir mer engagerade och är dessutom benägna att stanna kvar längre på arbetsplatsen.

Det är också ett ypperligt rekryteringsverktyg. Om de som söker sig till ditt företag bara har hört gott om er verksamhet och arbetskultur kommer de självklart vilja bli en del av den.

4. Var ett med ditt team

En riktigt bra ledare samarbetar nära sina medarbetare och lyssnar på sitt team. Genom att hålla dig nära dina anställda är det lättare att enas om nya, flexibla arbetssätt och implementera dem direkt.

En sådan flexibilitet kräver att dina anställda själva får styra sina projekt, samtidigt som de planerar sina leveranser tillsammans med dig.

ANNONS

Viktigt är förstås också att vara tydlig med deadlines och kundintressen så att dina anställda kan slutföra sina uppgifter i tid och prestera på topp.

Som arbetsledare behöver du också vara observant på överarbete. Det handlar främst om att dina medarbetare inte kan förväntas vara uppkopplade tjugofyra sju och att du säkerställer att deras arbetsbelastning matchar deras välbefinnande.

5. Säkerställ psykologisk och fysisk trygghet

En trygg arbetsmiljö där dina anställda trivs förbättrar allas fysiska och psykiska välbefinnande. För att uppnå det det behöver du arbeta kontinuerligt med att skapa en kontorsyta där människor faktiskt vill vara. Det handlar bland annat om att hitta bra kontors- och IT-lösningar, såväl som ljusa omgivningar som inbjuder till kreativitet.

Utöver den fysiska lokalen handlar trygghet också om att hålla effektiva och produktiva möten, som tar hänsyn till allas tid. På en stor arbetsplats innebär det också att alla respekterar bokningar av exempelvis mötesrum genom att starta och sluta i tid.

Det är även allas ansvar att ha en tydlig agenda och komma förberedd till möten med kunder och kollegor. Detta eftersom ingen tycker om att kasta bort sin tid, men uppskattar värdefull interaktion med kollegor desto mer.

Sist men inte minst kan trygghet bestå i små detaljer i den vardagliga miljön, som “bara finns där” men gör stor skillnad. Till exempel dryck, frukt eller andra mellanmål till alla anställda.

Det kan också handla om att säkra IT- och kontorslösningar för hemarbete eller erbjuda ett friskvårdsbidrag.

ANNONS

Läs även: Karriärcoachen tipsar: Så visar du framfötterna på distans

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Jennie Nysted
Jennie Nysted

Redaktionschef på Dagens PS som bland annat bevakar världen, företag och privatekonomi.

Jennie Nysted
Jennie Nysted

Redaktionschef på Dagens PS som bland annat bevakar världen, företag och privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS