Dagens PS

Inkomstförsäkring: Jämför och teckna den bästa inkomstförsäkringen

Inkomstförsäkring
I den här artikeln kan du jämföra marknadens bästa inkomstförsäkringar.
Rosanna Smeds
Rosanna Smeds
Uppdaterad: 14 dec. 2023Publicerad: 14 dec. 2023

En inkomstförsäkring fungerar som en avgörande trygghet om du skulle bli arbetslös eller av annan anledning bli av med din inkomst. Här finns många försäkringsalternativ, och för ett heltäckande skydd bör du välja den bästa inkomstförsäkringen för dina behov. Jämför alternativen här!

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

ANNONS

En inkomstförsäkring erbjuder ekonomisk säkerhet vid ofrivillig förlust av arbete. I sin grundläggande form ger den ersättning baserad på den försäkrades tidigare inkomster, vilket ger viss stabilitet under en period av inkomstbortfall.

Varför teckna en privat inkomstförsäkring?

I den komplexa världen av ekonomiskt skydd står inkomstförsäkring som en unik möjlighet för individer att trygga sin inkomst. Här finns i mångt och mycket två alternativ: privat inkomstförsäkring och en försäkring du tecknar via en organisation, exempelvis en fackorganisation.

Många väljer att teckna en privat inkomstförsäkring, det vill säga en inkomstförsäkring utan fack, med anledning av den flexibilitet som erbjuds. Fackens försäkringar är nämligen upphandlade till ett stort antal medlemmar, vilket gör att de egentligen inte passar för alla.

Med en privat inkomstförsäkring får du själv möjlighet att anpassa försäkringens innehåll. På så sätt kan du säkerställa att du får den bästa inkomstförsäkringen för dina behov och din situation. Exempelvis har du vanligtvis flera val vad gäller lönenivåer och ersättningstider.

ANNONS

Extra inkomstförsäkring

För ett så heltäckande skydd som möjligt är det vanligt att man kombinerar privat inkomstförsäkring och en försäkring via en organisation. Det är detta man refererar till när man talar om en ”extra inkomstförsäkring”. Den extra försäkringen är alltså en inkomstförsäkring utan fack, samtidigt som du har en annan försäkring hos din fackorganisation. 

Vanligt är att försäkringen via fackorganisationen gäller upp till en viss nivå. När den nivån är uppnådd träder din extra inkomstförsäkring i kraft. Således blir skyddet så heltäckande som möjligt.

Hur hittar man marknadens bästa inkomstförsäkring?

För att hitta den bästa inkomstförsäkringen för dina behov bör en rad faktorer beaktas. Här är några avgörande steg och överväganden för att fatta detta viktiga beslut:

 1. Bedöm dina individuella behov: Varje persons situation är unik. Om du har en stor familj kan dina behov skilja sig från någon som är ensamstående. Likaså kan dina ekonomiska förpliktelser, såsom lån och andra skulder, påverka valet av försäkring.
 2. Jämför olika alternativ: Precis som med bilförsäkring och andra försäkringar, finns det en rad olika inkomstförsäkringar på marknaden. Det är klokt att jämföra dessa alternativ med fokus på premiekostnad, ersättningsnivåer och andra relaterade villkor.
 3. Förstå skillnaderna: Vissa inkomstförsäkringar kan vara knutna till fackföreningar, medan andra erbjuds av privata försäkringsbolag. En privat inkomstförsäkring ger ofta större flexibilitet, men det kan också medföra högre premiekostnader.
 4. Kombinera försäkringar: För den som önskar extra trygghet kan det vara en fördel att kombinera två olika typer av inkomstskydd. Detta kallas ofta för en extra inkomstförsäkring och kan fylla eventuella luckor i din nuvarande försäkring.
 5. Överväg rådgivning: Ett professionellt perspektiv kan vara ovärderligt när det kommer till att välja den bästa inkomstförsäkringen. Överväg att rådfråga en finansiell rådgivare eller försäkringsexpert som kan vägleda dig genom processen.
 6. Se över villkor och bestämmelser: Varje försäkringspolicys finstilta bör läsas noga. Detta för att säkerställa att du fullt ut förstår de rättigheter och skyldigheter som följer med det skydd du överväger.
 7. Var förberedd att revidera: Eftersom livet är i ständig förändring, kan dina behov skifta över tid. Därför är det viktigt att regelbundet se över och vid behov justera ditt inkomstskydd.
ANNONS

Senaste nytt

Priset för inkomstförsäkringar

ANNONS

En inkomstförsäkring ger dig ekonomisk ersättning om du blir ofrivilligt arbetslös. I grundversionen anges en given lönenivå och en given tidsperiod för ersättning. För den som vill ha ytterligare anpassning erbjuder de flesta försäkringsbolag olika typer av tilläggstjänster eller tillägg. 

När man överväger en försäkring vid arbetslöshet är det naturligtvis viktigt att förstå de underliggande kostnaderna. Priset på detta skydd kan variera kraftigt och påverkas av flera kritiska faktorer.

 • Lönenivå: Först och främst bör du fundera över vilken lönenivå du vill skydda. Hur mycket lön du vill säkra har en direkt inverkan på premien. Ju högre belopp du önskar få i ersättning, desto högre blir premien ofta.
 • Ersättningens varaktighet: Hur länge tror du att du kan vara arbetslös? Vilken tidsperiod känns rimlig för dina behov? Hur länge du vill kunna få ersättning spelar också en viktig roll. En längre ersättningstid innebär vanligtvis en högre kostnad.
 • Jämförelse av priser och villkor: Se till att göra en djupgående research och jämförelse, så att du kan välja det skydd som bäst matchar dina behov och erbjuder ett konkurrenskraftigt pris.

Viktigt att notera är att det generella inkomstskyddet normalt ligger mellan 3 000 och 4 000 kr per år. Det är en relativt låg kostnad med tanke på den trygghet det ger vid arbetslöshet.

ANNONS

ANNONS

Vad ingår i försäkringen?

Att ha rätt försäkring när man blir arbetslös är av yttersta vikt. Därför är det viktigt att förstå exakt vad försäkringen innehåller, så att man kan känna sig trygg i sitt val, särskilt när det gäller försäkring i händelse av att man blir arbetslös. Så vad kan man egentligen förvänta sig?

 • Grundförmån: Huvudsaken med inkomstskyddsförsäkringen är grundförmånen, som är den summa pengar du skulle kunna få om du skulle bli ofrivilligt arbetslös. Detta belopp är ofta kopplat till din tidigare inkomst, och bestäms vanligtvis som en procentandel av din lön.
 • Förmånslängd: Försäkringen kommer också att ange hur länge du kan få denna förmån. Detta kan variera mycket beroende på vilket skydd du väljer och vilka villkor som gäller.
 • Tilläggstjänster: Många försäkringar erbjuder tilläggstjänster eller tillägg. Dessa kan omfatta allt från karriärrådgivning och hjälp att söka jobb till utbildning och omskolning. Dessa tjänster kan vara ovärderliga när du försöker navigera dig tillbaka till arbetslivet.
 • Termer relaterade till försäkring vid arbetslöshet: Dessa villkor hänvisar till försäkringens huvudsakliga syfte, vilket är att ge ekonomiskt stöd vid arbetslöshet. Men det är viktigt att läsa det finstilta eftersom det kan finnas specifika villkor eller krav som måste uppfyllas för att kunna kräva ersättning, till exempel en viss anställningstid innan arbetslöshet inträffar eller en viss sökaktivitet under arbetslöshetsperioden.
 • Eventuell självrisk: Som med många andra försäkringar kan det finnas en självrisk kopplad till inkomstskyddet. Detta skulle vara summan pengar som du måste betala ur din egen ficka innan försäkringskravet börjar.

Processen för att teckna inkomstförsäkring

Att veta var man ska börja när det gäller att teckna en försäkring vid inkomstbortfall kan vara en utmaning. Men med rätt kunskap och förberedelser kan det bli enklare att hitta och teckna den bästa inkomstförsäkringen. Här är några huvudsteg du bör ta när du vill skaffa denna typ av skydd:

 1. Förarbete och research: Innan du börjar titta på specifika försäkringserbjudanden, börja med att utvärdera dina egna behov. Hur mycket skulle du behöva för att klara din ekonomi om du skulle bli arbetslös? Finns det några speciella förutsättningar som är viktiga för dig?
 2. Jämför olika försäkringsbolag: Detta hjälper dig att få en uppfattning om vilket bolag som erbjuder marknadens bästa inkomstförsäkring för dig. Du kan enkelt jämföra alternativen via verktyget högst upp på den här sidan.
 3. Rådfråga en försäkringsmäklare: Om du är osäker kan det vara bra att kontakta en oberoende försäkringsmäklare som kan guida dig genom alternativen.
 4. Begär offert: När du har en tydlig bild av vad du söker, kontakta försäkringsbolagen direkt eller via deras hemsida för att begära en offert. Kom ihåg att läsa det finstilta noggrant.
 5. Gör en djupdykning: När du har fått offerter, ta dig tid att verkligen granska dem. Vilka är fördelarna och nackdelarna med varje erbjudande? Finns det några undantag du bör vara medveten om?
 6. Fatta ett beslut: Baserat på din forskning och de offerter du har fått, fatta ett beslut om vilket erbjudande som bäst matchar dina behov och ekonomiska situation.
 7. Teckna inkomstförsäkring: När du har bestämt dig för vilket försäkringsbolag du vill gå med, följ deras process för att teckna inkomstförsäkring. Detta kan ofta göras online, men ibland kan det också kräva ett personligt möte eller telefonsamtal.
 8. Bekräftelse: När du har slutfört processen bör du få en skriftlig bekräftelse som beskriver din policy. Spara detta dokument på en säker plats.

Försäkra din inkomst rätt: Vanliga råd att följa

ANNONS

Många förbiser vikten av att noggrant granska villkoren och förstår inte alltid de subtila nyanserna i försäkringsvärlden. Är du medveten om hur viktigt det är att rapportera rätt inkomst till ditt försäkringsbolag? Eller hur lång tid tar det innan försäkringen börjar betala ut ersättning? Även när du känner att du är på säker mark finns det överväganden att tänka på för att maximera ditt skydd.

Så se till att redovisa korrekt inkomst till försäkringsbolaget. Om du anger en lägre lön än den faktiska kan ersättningen påverkas negativt. Kom ihåg att regelbundet uppdatera dina inkomstuppgifter hos försäkringsbolaget. 

Försäkringen har en karenstid vilket innebär att det ska gå ett visst antal månader innan den kan ge ersättning vid arbetslöshet. Försäkringen gäller inte om du visste att det fanns risk för arbetslöshet när du tecknade den, alltså kan du inte nyttja din inkomstförsäkring vid egen uppsägning. 

Fundera på hur länge du vill att försäkringen ska kunna ge ersättning. Kortare perioder kan vara billigare, men det är viktigt att välja en period som ger önskad trygghet. Om du tidigare tecknat en försäkring utan att vara medveten om att du inte uppfyllde teckningskraven kan du begära att få premien återbetald, enligt ett uttalande från Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Krav och undantag

För att teckna en inkomstförsäkring krävs generellt sett att du har varit anställd en viss tid innan du kan ta ut förmånerna från försäkringen. Ofta ställs även krav på en viss minimiinkomst. Det finns dock undantag och speciella villkor som kan påverka rättigheten till ersättning, till exempel perioder av sjukdom eller studier. 

Det är även vanligt att försäkringen har en karenstid, vilket innebär att det finns en vänteperiod innan man kan börja ta ut ersättning. Att noggrant sätta sig in i dessa krav och villkor är avgörande för att förstå hur och när försäkringen kan komma till nytta.

Översikt över försäkringsbolag

ANNONS

Bland de mest framstående aktörerna inom inkomstförsäkringar hittar vi Länsförsäkringar, ICA Försäkringar, Dina Försäkringar och Sensor Försäkring.

 • Länsförsäkringar utmärker sig på den svenska bank- och försäkringsmarknaden med sin unika modell. Den består av flera kundägda försäkringsbolag som samarbetar. Detta samarbete kombinerar fördelarna med mindre företags smidighet med styrkan hos ett större företag. De erbjuder allt från båtförsäkring till inkomstförsäkring, pensionssparande och olika banktjänster.
 • ICA Försäkringar erbjuder ett brett utbud av lösningar, såsom hemförsäkring och försäkring vid arbetslöshet. Ett av kundernas intryck av företaget är: “Väldigt enkelt att teckna den försäkring man vill ha, bra priser och bra information om hur försäkringen fungerar från början till slut och de var mycket billigare än många andra, kan varmt rekommendera Ica-försäkringar!”
 • Dina Försäkringar representeras av sex oberoende försäkringsbolag över hela Sverige. Deras produktsortiment utvecklas ständigt med fokus på försäkringslösningar för privatpersoner, lantbruksföretag samt små och medelstora företag. En nöjd kund delade med sig av sin erfarenhet: “Bra service och snabb hantering. Har använt Dinas tjänster flera gånger och alltid varit nöjd. Rekommenderas varmt!”
 • Sensor Försäkring är specialiserade på personförsäkringar som hem-, bil- och sjukförsäkring. De skräddarsyr försäkringslösningar efter varje individs unika behov. En av många kunders reflektioner var: “Sensor försäkring överträffade mina förväntningar. De erbjuder konkurrenskraftiga priser och jag känner att jag får valuta för pengarna.”

Att navigera bland försäkringsbolagen i Sverige kan vara komplext, men att lyssna på kundernas röster och erfarenheter kan ge värdefulla insikter. Denna information kan vägleda potentiella kunder att fatta beslut som bäst matchar deras behov.

Avslutande tankar

Inkomstförsäkringen spelar en avgörande roll i händelse av arbetslöshet. Det ger individer en trygghet, oavsett svängningar på arbetsmarknaden. Att välja marknadens bästa inkomstförsäkring innebär att man inte bara tittar på priset, utan också på villkoren och hur länge förmånen varar. 

ANNONS

Privat försäkring för inkomstbortfall kan vara skillnaden mellan finansiell stabilitet och arbetslöshetsosäkerhet. Sammanfattningsvis är det viktigt att vara informerad, förstå de viktigaste detaljerna och fatta välgrundade beslut. 

Vanliga frågor 

 1. Vilka huvudfaktorer påverkar priset på denna typ av försäkring vid arbetslöshet?

Priset påverkas av önskad lön att skydda, varaktighet av ersättning och jämförelse av priser och villkor hos olika försäkringsbolag.

 1. Hur mycket kostar generellt detta skydd mot inkomstbortfall per år?

Den allmänna kostnaden för inkomstförsäkring ligger normalt mellan SEK 3,000 och 4,000 årligen.

 1. Vad ska man tänka på när man rapporterar sin inkomst till försäkringsbolaget?

Det är viktigt att rapportera rätt inkomst. Om man anger en lägre lön än den faktiska kan ersättningen påverkas negativt.

ANNONS
 1. Finns det särskilda villkor för att teckna en inkomstförsäkring?

Ja, man bör ha varit anställd en viss tid innan och det kan även krävas en viss minimilön. Det kan också finnas väntetider och undantag beroende på sjukdom eller studier.

 1. Gäller försäkringen om man är medveten om en risk för arbetslöshet vid teckning?

Nej, inkomstförsäkring egen uppsägning gäller inte om man visste om risken för arbetslöshet vid tecknandet.

Läs också vår guide om kreditkort, där du kan jämföra flera olika alternativ.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Rosanna Smeds
Rosanna Smeds

Skribent och researcher

Rosanna Smeds
Rosanna Smeds

Skribent och researcher

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS