”Det var inte förrän i februari i år som amerikanska regeringen ändrade sin position om kolesterol, vilket visar hur starka krafter inom industrin kan vara i att forma årtionden av federala lagar.”

ANNONS

En ny omfattande studie från Journal of the American Medical Association (JAMA), som hänvisas av bland annat Quartz, gör gällande att sockerindustrin sjösatte en kampanj redan på 1960-talet som skulle rikta uppmärksamheten bort från sockers koppling till hjärtsjukdomar och i stället styra fokus mot hälsoriskerna hos fett och kolesterol.

Det är grava anklagelser den amerikanska organisationen nu kommer med. Enligt rapporten ska tunga aktörer inom sockerindustrin ha lanserat en noga utstuderad plan under namnet ”Project 226” i vilket man betalade forskare vid Harvard University hundratusentals kronor för att få dessa att skönmåla tidigare negativa forskningsresultat kring socker.

JAMAs rapport belyser ett potentiellt problem som fortfarande består i dag: att forskningsstudier finansierade av industrin själv fortfarande får genomslag i såväl allmänhetens som forskarvärldens ögon.

LÄS VIDARE: Behind the sugar industry’s 50-year mission to axe its link to heart disease [Quartz] >

ANNONS
ANNONS

FÖRDJUPNING: Sugar industry secretly paid for favorable Harvard research [Stats News] >