Kort bindningstid på lån har blivit alltmer populärt, konstaterar SBAB i en undersökning av beteendet hos bankens egna kunder. Anledningen är sannolikt att räntan har legat lägst på sådana lån.

ANNONS

Av SBAB:s nya villakunder var det hela 53 procent som valde bolån med tre månaders bindningstid under maj månad. Det är en ökning med hela tio procentenheter från april, då 43 procent valde samma lösning. Bilden ser ungefär likadan ut bland personer som har tagit lång till en bostadsrätt. Bland dem som binder sina lån, vilket är ungefär en tredjedel, så väljer de flesta ett års bindningstid.

Bilden är inte så olik den som rådde i maj förra året. Snarare har det under en kort period varit populärt att ta lån till bunden ränta, sannolikt eftersom kunderna då erbjöds lån till relativt låga räntenivåer, men väntade sig fortsatta räntehöjningar.

Räntan ökar med lång bindningstid

Att man nu återigen väljer korta bindningstider är antagligen för att det är dyrt att binda sitt lån. Bilden är densamma i de flesta banker, för en lång bindningstid ökar priset.

”Räntan var i maj lägst på bolån med tre månaders bindningstid vilket kan ha påverkat bolånetagarnas val av räntebindningstid. Många människor är troligen nu samtidigt oroliga över ökade räntekostnader”, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

Hon påpekar samtidigt att många oroar sig för en framtid med fortsatt stigande räntor, efter en pandemiperiod då man har upplevt sig få mer pengar över.

”Många hushåll, tror jag, har lättare att ta till sig effekten av stigande räntor i kronor än i procent. Informationen om räntan är dessutom generell men hur den påverkar är högst individuellt”, säger Claudia Wörman.

ANNONS
ANNONS

Läs också:

Swedbank spår dubbelt så hög boränta [Dagens PS]

Rådgivare: Bolån kan bli 95 procent dyrare [Dagens PS]