Bara två av fem kvinnor kan behålla sin levnadsstandard vid en separation, visar en undersökning som Sifo har gjort på uppdrag av ICA-banken. Ändå upplever 71 procent av befolkningen att deras ekonomi är jämställd.

ANNONS

Att vara två inkomsttagare som bidrar till hushållet stärker levnadsstandarden för både kvinnor och män, men kvinnor blir extra hårt drabbade vid en separation.

Enligt Sifo-undersökningen tjänar kvinnor i snitt 6 287 kronor mindre än männen. Bara 42 procent av alla tillfrågade kvinnor uppger att de kan behålla sin levnadsstandard om deras relation upphör, mot ungefär 60 procent av männen.

En undersökning från Danske bank som Dagens PS skrev om tidigare i år visar dessutom att många kvinnor inte upplever sig ha råd att lämna sin partner alls. Det var en ökning jämfört med tidigare undersökningar.

”Siffrorna är ett starkt tecken på att det fortfarande finns stora ojämlikheter i svenskarnas privatekonomi”, säger ICA Bankens Vardagsekonom Magnus Hjelmér i ett pressmeddelande.

Han menar att det här kan få många att känna sig fast i en relation, särskilt om en skilsmässan skulle leda till svårigheter att klara vardagen.

Magnus Hjelmér föreslår att fler ska utgå från ekonomiska fördelningsmodeller som säkerställer att båda parter får pengar över efter att utgifterna är betalda.

Två fördelningsmodeller som lämpar sig extra bra är en procentuell uppdelning och metoden slå ihop och slå isär.

ANNONS
ANNONS

Då kan man komma överens om att var och en ska bidra till gemensamma utgifter procentuellt utifrån sin inkomst, eller dela lika på den gemensamma inkomsten.

Läs också:

Var fjärde svensk kvinna har inte råd att separera
Företag och kärlek = äktenskapsförord