Konsumentskyddet vid köp av nyproducerade bostadsrätter är för dåligt jämfört med andra stora investeringar. Nu vill civilutskottet se bättre skydd för den som köper nyproduktion. 

Civilutskottet föreslår att riksdagen genom två tillkännagivanden uppmanar regeringen att bättre skydda köpare av nya bostadsrätter.

Civilutskottet uppmanar nu regeringen att komma med förslag som dels stärker köparnas skydd vid förseningar av nyproducerade bostadsrätter och dels förbättrar informationen till köparna och förtydligar ansvaret för fastighetsmäklare och bostadsutvecklare.

Civilutskottet skriver bland annat i sitt förslag att köpare kan drabbas hårt om ett byggprojekt blir försenat och vill att det blir enklare att häva ett köp av en ny bostadsrätt om tillträdesdagen blir mycket senare än vad byggfirman lovat.

Köpare tar en stor privatekonomisk risk under lång tid och civilutskottet vill därför att köpare ska få tillräcklig och anpassad information om de ekonomiska riskerna före ett köp av en nyproducerad bostadsrätt.

Den 12 november i år ska riksdagen fatta beslut om förslaget.

ANNONS
ANNONS

Läs hela förslaget här.

Läs mer: Nyproduktion – risk för ekonomisk smäll [Dagens PS]