Dagens PS

Vill du ge ditt barn en bostadsrätt? Det här gäller

ge sitt barn en bostadsrätt
Det är en del att hålla koll på om du vill ge ditt barn en bostadsrätt eller en del i en bostadsrätt. (Foto: Pexels)
Rosanna Smeds
Rosanna Smeds
Uppdaterad: 16 apr. 2024Publicerad: 14 apr. 2024

Ibland händer det att föräldrar köper en bostadsrätt till sitt barn när det är dags att flytta hemifrån. Det här gäller när föräldrar vill ge sitt barn en bostadsrätt.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Det går inte bara att ”ge” bort en bostadsrätt till sitt barn, inför en sådan överlåtelse finns det en del att hålla koll på. HSB reder ut vad som gäller.

Det första steget är att upprätta en överlåtelsehandling mellan föräldern och barnet. Den ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilken lägenhet det handlar om, vilka parterna är och deras underskrifter. Är det bara en andel av bostadsrätten som ska överlåtas ska även andelens storlek stå med. Det måste framgå tydligt att det rör sig om en gåva och att barnet inte kommer betala något för att få lägenheten. Då är överlåtelsehandlingen ett så kallat gåvobrev.

Nästa steg är att barnet, som får lägenheten, ansöker om medlemskap hos föreningen. Det krävs att barnet ska bli godkänd som medlem för att gåvan ska vara giltig. Får barnet endast en andel i bostadsrätten handlar det om andelsförvärv. Vid andelsförvärv har föreningen ingen skyldighet att godkänna förvärvet om inte barnet och föräldrarna bor tillsammans i lägenheten och avser att fortsätta bo ihop.

Om barnet och föräldrarna ska fortsätta bo i den aktuella lägenheten kan föreningen endast neka medlemskap om barnet i övrigt inte uppfyller de krav på medlemskap som står i föreningens stadgar.

Ytterligare krav om barnet är under 18 år

Är barnet under 18 år finns det ytterligare två krav att ta hänsyn till. I samband med ansökan om medlemskap i föreningen måste samtycke från överförmyndaren lämnas till föreningen tillsammans med överlåtelsehandlingen.

Det är kommunfullmäktige som utser överförmyndaren som utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. En del kommuner har istället en överförmyndarnämnd som utför samma uppgift. Ta kontakt med din kommun för information om hur det fungerar där.

Det är föräldrarna som sköter förvaltningen av barnets tillgångar när barnet är under 18 år. Är barnet under 18 år innebär det att föräldern både ger och tar emot gåvan, juridiskt sett. Kravet är då att man ansöker om en god man som ser till barnets ekonomiska intressen. Gör ansökan om en god man hos överförmyndaren.

ANNONS

En kort sammanfattning av vad du behöver göra för att ge barnet en bostadsrätt eller en del av den:

1. Upprätta ett gåvobev

2. Skicka in en ansökan om medlemskap (som gäller barnet) till bostadsrättföreningen.

3. Inhämta samtycke från överförmyndaren alternativt överförmyndarnämnden (om barnet är 18 år).

4. Ansök om god man som tar emot gåvan för barnets räkning (om barnet är under 18 år)

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Rosanna Smeds
Rosanna Smeds

Skribent och researcher

Rosanna Smeds
Rosanna Smeds

Skribent och researcher

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS