Regeringen har beslutat att skjuta upp de nya kraven på återvinning vid bostaden. Reglerna skulle ursprungligen börja gälla redan 2021 men skjuts nu upp till 2023.

Både bostadsrättsföreningar och hyresvärdar berörs av de nya reglerna som från början skulle gälla från 2021 men nu skjuts fram till 2023. Det skriver Fastighetsägarna.

På samma sätt som vanliga sopor hämtas vid bostaden ska fler hushåll få hämtning av förpackningar och matavfall vid eller i nära anslutning till hushållet. Det är dock fortfarande oklart hur insamling av returpapper kommer att ske.

Regeringen har skjutit fram kravet att producenter ska ta det ekonomiska ansvaret för insamling av förpackningar och ska nu revidera de krav som skulle gällt för producenterna. Kraven på bostadsnära förpackningsinsamling införs 1 januari 2023.

Separat insamling av matavfall

För de fastighetsägare som har avtal med entreprenörer om insamling idag kommer alltså situationen vara oförändrad fram till 1 januari 2023.

31 december 2023 införs nya regler som ställer krav på kommunerna att tillhandahålla separat insamling av matavfall. På grund av senareläggningen av kravet kan insamling av matavfall samordnas med ett EU-krav på separat insamling av biologiskt avfall. Vilket innebär att mat-, trädgårds- och parkavfall ska kunna samlas in separat.

ANNONS
ANNONS

Läs Fastighetsägarna artikel här.

Läs mer: BRF-styrelsens ansvar vid snöröjning [Dagens PS]