Det är huggsexa om fritidshus i Sverige och ny statistik visar var priserna ökar mest i ett förhållandevis snålt utbud på marknaden.

ANNONS

Det är fortsatt stort sug efter fritidshus i landet och just nu är det huggsexa om fritidshus i Sverige, samtidigt som ny statistik visar var priserna ökar mest.

Det faktum att utbudet är relativt lågt gör att det är strid om objekten som kommer ut på marknaden.

Det gör att priserna sticker i väg och bara blir högre, skriver Svensk Mäklarstatistik som tagit fram siffror över hur fritidshuspriserna ändrats mellan januari-juni i år sedan 2018, det vill säga under en treårsperiod.

Här har fritidshuset blivit 1,7 miljoner dyrare

Statistiken visar att Skånekommunerna Hörby och Örkelljunga haft de största procentuella ökningarna, plus 71 respektive 68 procent.

Dock hamnar nämnda kommunerna först på plats 39 respektive 32 när det kommer till prisökningar i kronor.

I topp med störst prisutveckling i kronor placerar sig havsnära kommuner eller skidorter. På tre år har medelpriset på ett fritidshus i Halmstad ökat med cirka 1,7 miljoner kronor.

Det motsvarar en ökning under dessa tre år på 47 000 kronor i månaden, konstaterar Svensk Mäklarstatistik som redovisar följande prisutveckling i kronor, kommun för kommun, under de tre åren som statistiken omfattar:

ANNONS
ANNONS

Läs även: Köpa fritidshus tillsammans? Undvik juridiska fallgropar [Dagens PS] »