Många drömmer om att köpa fritidshus tillsammans med sin sambo eller släkting, men det är viktigt att tänka till ordentligt.

Nordeas familjerättsjurist Caroline Törnquist manar på bankens webbplats till eftertanke och rationalitet vid köpbeslut.

”Ju mer man tänker till i förväg, desto mindre är förhoppningsvis risken att konflikter uppstår och att drömmen om fritidsboendet slutar i en tråkig arvstvist. Beroende på vem du köper tillsammans med finns det saker att tänka igenom och tydligt reglera innan ni betalar och tillträder, säger Caroline Törnquist till Nordea.com.

Ta hjälp av familjerättsjurist

Mycket kan hända och Caroline Törnquist råder alla att ta hjälp av en familjerättsjurist inför ett gemensamt köp.

Fritidshus omfattas inte av sambolagen, den omfattar endast permanent bostad och lösöre som har köpts för att användas tillsammans.

Anpassa ägandet efter insatserna

Den som ska köpa fritidshus med sin sambo behöver tänka till, ägandet behöver anpassas utifrån insatserna, det är även viktigt att bestämma hur löpande kostnader ska hanteras. Det kan handla om sådant som el, vatten eller sophämtning.

Reglera också eventuella skuldförhållanden. Om ni exempelvis äger halva fritidshuset var, men bara en av er betalar för en större renovering, då är det bra att reglera det i ett skuldebrev.

Det är viktigt att komma ihåg att sambor inte ärver varandra, vid en eventuell olycka är det barnen som ärver sina föräldrar, även omyndiga barn. För den som inte har barn är det föräldrarna som ärver, eller syskonen, om föräldrarna inte längre är i livet.

ANNONS
ANNONS

Reglera även mellan syskon

Många vill dela familjeställen med sina syskon men även då är det viktigt att först tänka på sådant som hur de olika insatserna ska värderas.

Även sådant som om någon arbetar mer med skötseln av huset, eller om något av syskonen använder huset mer än de andra, kan behöva regleras.

Läs mer: Köpa sommarstuga? Det ska du tänka på [Dagens PS]