Varmare väder betyder utelek och bad. Nu är det många som tar fram studsmattan och poolen. BRF-Nytt går igenom vad man behöver tänka på innan man monterar en studsmatta eller ställer fram en pool på föreningens mark.

ANNONS

Bostadsrättshavaren behöver ansöka om tillstånd för att montera en studsmatta eller sätta upp en flyttbar pool på föreningens mark. Föreningen behöver även ge tillstånd om studsmattan eller den flyttbara poolen ska monteras på en uteplats som bostadsrättshavaren har rätt att nyttja.

Bostadsrättsföreningen ska främja fritidsverksamhet, tillgodose gemensamma intressen och behov samt stärka gemenskapen enligt HSB:s normalstadgar 2011. Föreningen bör ta vissa saker i beaktning innan tillstånd för lekredskap ges. En flyttbar pool med mycket vatten kan till exempel läcka och orsaka vattenskador på fastigheten.

Vem är ansvarig för skadan?

Bostadsrättsföreningen, ägaren till lekredskapet, föräldern till ett barn och tillverkaren kan i olika utsträckning bli ansvariga för skadan som uppkommer på grund av poolen eller studsmattan.

  • Bostadsrättsföreningen har ett fastighetsansvar och är skyldig att se till att en pool eller studsmatta underhålls om den står på föreningens mark. Föreningen är även skyldig att se till att lekredskapet är i gott skick samt att lämplig skyddsutrustning finns. Föreningen kan bli skadeståndsskyldig om skadan uppkommer på grund av bristande underhåll.
  • Föräldrar har tillsynsplikt dvs ansvar för sina barn. Föräldrar bär ansvaret för att barnet inte skadar sig själv eller andra.
  • Om det är fel på själva produkten kan tillverkaren bli ansvarig för en eventuell skada.
  • Ägaren till ledredskapet kan också bli ansvarig för en skada med hänsyn till exempelvis placeringen.

 

Det går inte att säga exakt vem som bär ansvar för en eventuell person- eller sakskada kopplat till lekredskap. Det bedöms utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Föreningen kan aldrig helt friskriva sig från ansvar i egenskap av fastighetsägare. Däremot finns det mycket föreningen kan göra för att minimera riskerna för att en skada inträffar.

ANNONS
ANNONS

Enligt BRF-Nytt rekommenderar HSB att bostadsrättsföreningar reglerar tillstånd i avtal. I ett avtal kan man villkora tillstånd, till exempel att en studsmatta behöver skyddsnät, och förtydliga bostadsrättshavarens ansvar.

Hur varmt får det vara i lägenheten? [Dagens PS]