Bostadsmarknaden har varit en ljuspunkt under året som i övrigt har varit väldigt osäkert. Här är anledningarna till att bostadsmarknaden fortsätter att blomstra under pandemin.

ANNONS

Anledningarna till att bostadsmarknaden har gått så bra som den gjort är flera. Det skriver Handelsbanken i sin senaste konjunkturprognos.

Snabba och omfattande stimulansåtgärder

Den första anledningen som handelsbanken tar upp är att centralbankernas stimulansåtgärder varit snabba och omfattande. Åtgärderna ledde till att bolånetagare fått amorteringsfria perioder och låga räntor. Det har hjälpt bostadsägare under press och förhindrat uteblivna betalningar och kreditförluster för bankerna. Tvångsförsäljningar har därmed begränsats.

Stigande arbetslöshet men statliga stöd

Under pandemins mest akuta fast valde hushåll att vänta med sina bostadsförsäljningar vilket sannolikt bidrog till att förhindra ett större ras på bostadsmarknaden. Det statliga stödet och arbetsmarknadsåtgärder har dessutom hållit tillbaka uppgången i arbetslösheten och stöttat hushållens ekonomiska situation.

Trots ökad arbetslöshet och försvagning av konsumentförtroendet har hushållens ekonomiska situation förblivit stabil under krisen överlag.

Snabbare än under finanskrisen

Centralbankernas lättnader infördes betydligt snabbare under pandemin än under finanskrisen 2008–2009 vilket har bidragit till bostadsmarknadens starka utveckling.

En annan sannolik förklaring till att bostadspriserna står sig är att de som drabbats hårdast av krisen, unga och utlandsfödda, är de som har den svagaste kopplingen till bostadsmarknaden.

Slutligen konstaterar Handelsbanken att det uteblivna prisfallet på bostadsmarknaden förklaras av att vi inte såg några kraftiga prisökningar före krisen. Inbromsningen på bostadsmarknaden 2017 har sannolikt haft betydelse, då dämpades förväntade framtida huspriser och både köpare och säljare blev mer försiktiga.

ANNONS
ANNONS

Läs Handelsbankens senaste konjunkturprognos här.

Läs mer: Svenskarnas dystra bild av bostadsmarknaden [Dagens PS]