Om regeringen följer förslagen i en kontroversiell utredning kan Sverige börja gå mot marknadshyror nästa år.

ANNONS

Som en del i Januariavtalet har en utredning, Fri hyressättning i nyproduktion, gjorts. Utredningen väntas föreslå marknadshyror.

I nyproduktion ska hyresvärden och en enskild hyresgäst kunna komma överens om hyran, vilket i praktiken innebär att det blir den hyra som värden bestämmer.

Utredningen kommer föreslå att hyran ska höjas med Konsumentprisindex, KPI. Dagens Nyheter skriver att tidningen erfar att hyresvärdar ska kunna bestämma hyran och höja den om ett område blir mer attraktivt.

Måste bevisa

Dock måste det, skriver DN, vara en ”väsentlig” skillnad på attraktiviteten. Det kan räcka med att efterfrågan på hyresrätter i området ökar för att hyran ska få höjas, men bevisbördan ska då ligga på hyresvärden.

En hyresgäst ska också kunna kräva att hyran inte höjs med KPI och hänvisa till att det finns många tomma lägenheter i området, om så är fallet, eller om husets förvaltning har försämrats, då är det hyresgästen som har bevisbördan.

Se det som marknadshyra

För Hyresgästföreningen och Vänsterpartiet är det här detsamma som marknadshyra, hyresgästen kan inte göra annat än acceptera den hyra som sätts. Dock måste hyresvärden kunna visa att hyran är rimlig i relation till andra hyror i området. När så inte är fallet kan hyresgästen begära omprövning i hyresnämnden.

Hyresvärden måste också visa områdets hyresnivåer för den tilltänkta hyresgästen. Sedan kan hyran ändras varje år. Från början var tanken och utredningens direktiv, att en tariff för hyreshöjningen skulle föreslås. Nu föreslås i stället höjning med KPI.

Gäller bara nyproduktion

Systemet som föreslås i utredningen kommer inte beröra befintliga lägenheter utan där ska hyran sättas som vanligt genom förhandlingar med Hyresgästföreningen.

Den nya ordningen ska bara gälla lägenheter som byggs klart efter att den föreslagna lagen trätt i kraft. Det är tänkt att ske vid årsskiftet, eller vid halvårsskiftet 2022.

ANNONS
ANNONS

Varje år tillkommer cirka en procent nya hyresrätter så det kommer att ta lång tid innan det nya systemet blir dominerande på hyresmarknaden. Eftersom systemet är frivilligt går det inte att säga hur omfattande det kommer att bli.

Utredningen ska presenteras den 31 maj.

Läs mer: Trenden som talar för fallande bostadspriser i städer [DagensPS]