Trots en andra coronavåg tror endast två av hundra bostadsägare på fallande bopriser. Majoriteten tror på fortsatt stigande priser.

ANNONS

SBAB har undersökt vad bostadsägare tror om boprisutvecklingen framöver. Undersökningen visar att bostadsägare har en stark tro på bostadsmarknaden. Endast två procent tror på sjunkande priser. En klar majoritet (68 procent) tror att bostadspriserna stiger på ett års sikt.

I våras var det fler bostadsägare som trodde på fallande bopriser på ett års sikt men det har nu vänt stort.

”Den första coronavågen i våras fick boprisförväntningarna att rasa långt ner i källaren. Från att det då var betydligt fler som trodde på sjunkande än stigande priser, gäller nu det omvända”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

”Trots att vi är inne i en andra coronavåg tror endast två av hundra bostadsägare att priserna kommer att falla det närmaste året. Denna utbredda optimism kan nog förklaras av att vårens farhågor om fallande priser inte besannades. Det är uppenbart mycket psykologi i förväntningarna”, fortsätter han.

Största skälet till att många tror på stigande priser är att det är hög efterfrågan på bostäder.

ANNONS
ANNONS

”Det är tydligt att många bedömer att efterfrågan på bostäder kommer att vara fortsatt hög framöver trots den negativa utvecklingen till följd av coronapandemin. Fortsatt bostadsbrist och en omläggning från annan konsumtion, som begränsas av restriktionerna kopplade till smittspridningen, till bostadskonsumtion bidrar troligen till detta”, säger Robert Boije.

Läs mer: Bostadsmarknaden sätter nytt omsättningsrekord [Dagens PS]