Majoriteten i en ny undersökning anser att Sverige befinner sig i en bostadskris. Det är här svenskarnas dystra bild av bostadsmarknaden.

ANNONS

En ny undersökning genomförd av SBAB visar svenskarnas dystra bild av bostadsmarknaden. Nära två av tre svenskar anser att Sverige befinner sig i en bostadskris. Det som bidrar till den dystra bilden är framförallt höga bostadspriser och upplevelsen att det byggs för dyra bostäder.

Den pessimistiska synen på bostadsmarknaden är inte bara isolerad till storstäderna enligt undersökningen. Nästan lika många av de som bor på landsbygden anser att vi befinner oss i en bostadskris, 60 procent av de som bor på landsbygd respektive 65 procent av de som bor i storstad.

”Inte förvånande”

Förutom att bostäderna är för dyra, både äldre och nyproduktion, grundar sig pessimismen i att det byggs för få hyresrätter.

”Det är inte förvånande att svenskarna anger höga bostadspriser och få hyresrätter som orsaker till att landet befinner sig i bostadskris. Bostadspriserna har ökat, men den uppgången beror i hög utsträckning på att boräntorna har gått ned kraftigt under samma period. Tittar man istället på boendekostnaden som andel av hushållens inkomster kan vi se att den i genomsnitt inte varit så låg som den är idag sedan början av 1980-talet”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

”Sett till att räntorna väntas förbli låga under överskådlig framtid är boendekostnadsandelen ett mer relevant mått att titta på än bostadspriserna. Däremot har införda kreditregleringar som bolånetaket och amorteringskravet i kombination med prisuppgången på bostäder bidragit till att öka trösklarna in på bostadsmarknaden för flera grupper. Det är viktigt att hålla isär dessa olika faktorer”, fortsätter han.

ANNONS
ANNONS

Främsta anledningarna till att svenskarna anser att Sverige befinner sig i bostadskris*

Det byggs för dyra bostäder 64 procent
Bostadspriserna är för höga 62 procent
Det byggs för få hyresrätter 59 procent
Det är svårt att komma in på bostadsmarknaden 56 procent
Det byggs för lite bostäder 46 procent

*De som svarat ”ja” på frågan om man anser att Sverige befinner sig i en bostadskris

Även dyster syn på utvecklingen av marknaden

En stor andel har även en dyster syn på den framtida utvecklingen av bostadsmarknaden. En hög andel tror att det blir svårare att ta sig in på bostadsmarknaden och att svartkontrakt och bostadssegregationen kommer öka.

”Att så många tror att det kommer bli svårare att etablera sig på bostadsmarknaden är egentligen inte förvånande. Införandet av kreditregleringar som bolånetaket och amorteringskravet i kombination med att många (40 procent) tror att bostadspriserna kommer att fortsätta öka ligger troligen till grund för den synen”, säger Robert Boije.

Så tror svenskarna att bostadsmarknaden kommer utvecklas kommande halvåret

Det kommer att bli svårare att ta sig in på bostadsmarknaden 52 procent
Marknaden för svartkontrakt kommer att öka 48 procent
Bostadssegregationen kommer att öka 44 procent

 

ANNONS
ANNONS

Läs mer om undersökningen här.

Läs mer: All-time-high på bostadsrätter: ”Ovanligt att rekordet slås med tvåsiffriga tal” [Dagens PS]

Parkeringskravet bromsar bostadsbyggandet: ”20 procent fler bostäder kan byggas till lägre kostnad”