De många nybyggena som pågår just nu kan leda till ännu brantare fall för bostadspriserna, enligt Finansinspektionen.

ANNONS

Det är i en så kallad stabilitetsrapport från FI som de slår fast att ytterligare skuldåtgärder, utöver amorteringskraven, inte kan uteslutas.

Finansinspektionen kalkylerar med sjunkande bostadspriser med anledning av den stora nybyggnationen. Dessutom flaggas det för att en vikande konjunktur kan skapa stora problem hos många med höga omkostnader för sitt boende.

Finansinspektionen konstaterar vidare i sin rapport att den svenska ekonomin är fortsatt stark. Men skulderna är på fortsatt mycket höga nivåer.

Liksom Riksbanken har FI fokus på de nya aktörerna på lånemarknaden för bostäder.

ANNONS
ANNONS

”Ur ett konsumentskyddsperspektiv kan utvecklingen leda till lägre bolåneräntor på grund av hårdare konkurrens. Samtidigt uppstår nya risker med nya affärsmodeller, där ett viktigt perspektiv är hur sårbarheten i stressade scenarier påverkas”, skriver Finansinspektionen.