Det är mycket att sätta sig in i när en bostadsrättsförening ska utvärdera om solceller är en bra investering. Solcellskollens guide klargör vilka steg en BRF behöver gå igenom inför en solcellsinvestering.

ANNONS

När det kommer till solceller är det mycket att sätta sig in i. Olika typer av fastigheter har olika förutsättningar dessutom skiljer sig reglerna åt. Här är Solcellskollens guide till bostadsrättsföreningar.

Utvärdera förutsättningarna
Börja med att utvärdera vilka förutsättningar som finns för en solcellsinvestering. Det är tre saker som avgör.

  • Ett eller flera tak ska vara oskuggade, i alla fall mellan 9 till 15 under sommarhalvåret. Det allra bästa är tak som pekar mot sydväst. Det fungerar även med tak som pekar åt väst eller öst. Men räkna då med att solelproduktionen blir cirka 80 procent av den i sydvästläge.

 

  • Om elanvändningen i föreningen överskrider 5000 kWh per år är det sannolikt en lönsam solcellsinvestering. Ju högre elanvändning desto lönsammare. Ofta har boende i en förening egna elavtal till hushållselen. I så fall kan man dimensionera anläggningen så att den bara producerar el till fastigheten. Det vill säga den el som används i gemensamma utrymmen som trapphus, hissar, tvättstugor och förråd.

 

  • Taket ska vara i relativt gott skick. Solcellerna kommer sannolikt att sitta på taket i 30 år. Behöver taket läggas om eller underhållas så rekommenderar Solcellskollen att ni gör det först.

 

Uppskatta storlek och kostnader

Uppskatta anläggningens storlek
Första steget efter utvärdering av förutsättningarna är att ta reda på hur mycket solceller som får plats på taket. Gör även en uppskattning på vad en anläggning skulle kunna producera. Det lönar sig sällan att producera mer el än vad man gör av med. Därför är det ofta elanvändningen som sätter gränsen för hur stor solcellsanläggningen blir.

ANNONS
ANNONS

Storleken på huvudsäkringen påverkar hur mycket el som kan produceras. Det finns fördelar där elnätsbolag kan ta emot ny överskottsel och bekosta ny elmätare.

Uppskatta kostnad och återbetalning
Solcellskollen har en egen guide för solcellskalkyl för BRF:er. Använd kalkylen för att uppskatta den ungefärliga kostnaden och återbetalningen för anläggningen. Kostnad och återbetalning går att uppskatta utifrån storlek på anläggning, takets beskaffenhet, elanvändning och geografisk position.

I allmänhet behövs inte bygglov 

Behöver ni ansöka om bygglov
Så länge solcellsanläggningen följer byggnadens form behövs i allmänhet inte bygglov. Det kan krävas bygglov om taket är platt och solcellerna behöver vinklas upp mot syd (vilket är standard). Det gäller även om byggnaden förhöjd kulturskyddsklass. Kontakta byggnadsnämnden vid minsta osäkerhet.

Ta in offerter
När underlag och investeringsbeslut är förankrat i styrelse och bland föreningens medlemmar är nästa steg att ta in offerter. Solcellskollens tips är att ta in ett par offerter då priser och produkter kan skilja sig åt. Diskutera detta inför kontakt med leverantörer:

  • Ska ni ha ett underhållsavtal med leverantören eller sköta underhåll själva?

 

  • Ska ni använda all solel själva eller sälja?

 

  • Vill ni ha separat hantering av elcertifikat?

 

ANNONS
ANNONS
  • Vill ni ta del av elproduktionen via tex en app eller fysiska skärmar?

 

  • Har ni individuella elavtal och vill övergå till ett gemensamt elabonnemang för hela föreningen?

 

Här är hela guiden.

Läs även: Nya solceller lever upp till kraven [Dagens PS]