I en bostadsrättsförening måste alla ta ansvar men det kan vara svårt att få medlemmar engagerade och ta sig an styrelseuppdrag. Bofokus ger tipsen som skapar större engagemang i styrelsen.

ANNONS

1. Höj styrelsearvodet för att locka fler. Det kan vara svårt att få ihop en fullständig styrelse då många anser att det är en tidskrävande börda. Med ett skäligt arvode till styrelsemedlemmarna går det att undvika det problemet och uppmuntra fler till att engagera sig.

2. Skaffa en engagerad förvaltare. En central del av verksamheten är föreningens förvaltning, både den ekonomiska och tekniska. Med rätt förvaltningsbolag och rätt förvaltningsavtal kan styrelsen få ordentlig avlastning. Särskilt inom ekonomisk förvaltning har marknadspriserna på senare tid sjunkit. Många föreningar med gamla förvaltningsavtal har därför möjlighet att både sänka priset samt öka servicenivån för styrelsen genom att se över avtalet.

3. Informera medlemmarna. Det är många som inte vet vad det innebär att bo i en bostadsrätt. Öka förståelsen och ansvarstagandet genom mer information till medlemmarna. En bostadsrätt är inte bara en nyttjanderätt utan även en investering i en ekonomisk förening. Det borde vara en självklarhet att engagera sig i föreningens välmående med tanke på storleken på sin investering.

Viktigt med effektiva möten 

4. Uppmuntra och lyft det positiva. När det är dags att söka nya styrelsemedlemmar, lyft fördelarna med att sitta i styrelsen. Det innebär bland annat att vara med och säkerställa förvaltningen av föreningen, att allt går till på rätt sätt. Det finns även stor möjlighet att påverka viktiga frågor som rör boendesituationen.

5. Underlätta överlämningen till nya styrelsen. Det blir lättare för nya styrelsemedlemmar att sätta sig in i arbetet om det finns en utförlig lathund med tydlig information.

6. Få alla delaktiga i samtalet. Det är viktigt att alla trivs i styrelsen, motsättningar i gruppen kan ta död på engagemanget. Se till att alla bjuds in i samtalet och att diskussionerna inte bara inkluderar några i rummet.

ANNONS
ANNONS

7. Ha effektiva styrelsemöten. Förbered dagordningen, då vet alla delaktiga vad som kommer tas upp och vilka beslut som ska tas. En bra sak är att maila ut beslutsunderlag, offerter exempelvis, i god tid innan mötet. Då är ledamöterna pålästa när besluten väl ska tas. Var noga med att alla förstår er mötesdisciplin. Det är lätt att samtalen svävar iväg.

Läs mer: Bostadsrättsägares vanligaste frågor – och svaren [Dagens PS]