Dagligen får SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB hundratals frågor och funderingar från bostadsrättsägare. Frågorna ändras med årstiderna och därför har SBC sammanställt de mest frekventa frågeställningarna just nu, samt svaren.

De fem vanligaste frågorna från bostadsrättsägare:

1. Vilka regler gäller mellan bostadsrättsägare och andrahandshyresgäst?
Mellan bostadsrättsägaren och andrahandshyresgästen gäller egenuthyrningslagen, vilket inte är densamma som hyreslagen. Det är ett vanligt missförstånd att andrahandshyresgästen skulle kunna få besittningsskydd till lägenheten under vissa förutsättningar, men enligt egenuthyrningslagen måste andrahandshyresgästen flytta på utsatt datum.

2. Jag vill ha ett utdrag ur lägenhetsregistret/lägenhetsutdrag, kan ni hjälpa mig?
Lägenhetsutdrag/lägenhetsförteckning fås via styrelsen. Om din bostadsrättsförening tar hjälp av en extern förvaltare är det vanligt att det ingår i erbjudandet att förvaltaren tillhandahåller lägenhetsförteckningen.

3. Jag har fått en faktura för överlåtelseavgift. Vad är det?
Överlåtelseavgift är en administrativ avgift som tas ut i samband med att en bostadsrätt överlåts till annan ägare. Överlåtelseavgiften betalas av överlåtaren eller förvärvaren enligt föreningens stadgar.

4. Vem bestämmer hur hög min månadsavgift till föreningen ska vara?
Nivån på månadsavgiften eller årsavgiften som det också heter, bestäms av styrelsen i din förening. Styrelsen tar då bland annat hänsyn till föreningens driftskostnader samt kostnader för reparationer och underhåll. Styrelsen ska även säkerställa det framtida underhållet av föreningens fastighet och behöver därför ta höjd även för detta vid beräkning av avgiftens nivå.

5. Jag har fått ett inkassokrav på avgiften och kan inte betala. Vad kan jag göra?
Om du har fått ett inkassokrav på din avgift och inte kan betala ska du vända dig till styrelsens kontaktperson i den förening du tillhör. Kontaktuppgifter hittar du i boendepärmen, föreningens hemsida eller portanslag. Det är styrelsen i föreningen som bestämmer i frågor kring avgifter och hyror.

ANNONS
ANNONS

Här hittar du svaren på andra vanliga frågor.

Läs även: Höjda avgifter väntar många bostadsrättsägare. [Dagens PS]