Statliga bolånejätten SBAB spår att bopriserna i Sverige kan gå ned med 5 procent till 2022.

Prognosen bygger på den senaste boränteprognosen som i sin tur är baserad på bland annat marknadens förväntningar om en något långsammare reporänteutvecklingen än tidigare. Osäkerheten är dock stor, skriver SBAB.

”Osäkerheten om bostadsprisutvecklingen är ovanligt stor just nu. En svagare konjunkturutveckling än väntat kan ge en mer dämpad prisutveckling på bostäder samtidigt som Riksbanken i ett sådant läge kan komma att avstå ytterligare reporäntehöjningar i närtid, vilket skulle bidra till att hålla uppe bostadspriserna”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i en kommentar.

ANNONS
ANNONS

SBAB noterar också att utbudet av nyproducerat är rekordstort.

”Utvecklingen avseende nyproduktionen är illavarslande sett till att vi har fortsatt stor bostadsbrist i många regioner”, säger Robert Boije.