Prisrallyt på bostäder i Stockholm i dag ser ganska exakt ut som det gjorde under 1800-talets andra hälft, enligt forskare.

ANNONS

Klas A.M. Eriksson, doktorand i ekonomisk historia, drar paralleller mellan prisutvecklingen på bostadsmarknaden i Stockholm och utvecklingen under 1800-talets andra hälft.

Då som nu stack priserna i väg, faktiskt med hela 315 procent i Stockholm, så det är alltså inget unikt, menar experten, som även är associerad forskare vid Ratio.

”Man kan se tydliga paralleller till uppgången nu från 1990-talet och den under andra halvan av 1800-talet”, säger Klas A.M. Eriksson till nyhetsbyrån Direkt.

Bostadsrallyt då, på 1800-talet, slutade med en hundraårig real stagnation, framgår det.

Bakgrunden var också densamma, en strukturell omvandling i ekonomin. Det var ångmaskinen som var draglok på den tiden. I dag är den digitaliseringen, menar forskaren.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Nytt bostadsrally: ”Anmärkningsvärda siffror” [DagensPS.se] »